Cảm ơn sọt rác

Hôm nay, trên đường đi đến phòng họp qua chỗ hòm thư, mở ra xem thấy có thư đề là gửi từ Hà Nội và người gửi chính là người điên NKD mà tôi đã cảnh báo với thiên hạ. May quá, ngay cạnh đó có cái sọt rác, tôi liền vứt ngay thư chưa bóc vào trong đó, chứ không dỗi hơi đến mức xem người điên gửi cái thứ rác rưởi gì trong đó.

Xin mọi người cũng làm tương tự như vậy khi chẳng may bị người điên này quảng rác vào hòm thư của mình!

Print Friendly

1 comment to Cảm ơn sọt rác

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.