Sao Thổ: ổn định, nhẫn nại, hay trì trệ, hủy hoại ?