Video buổi nói chuyện về toán với hs cấp 2 và phhs

Buổi nói chuyện hôm 04/08/2013 ở câu lạc bộ của anh Trần Phương có được thu video ở dạng HD. Do tổng dung tích quá lớn (khoảng 19GB)
nên các kỹ thuật viên đã chia video thành 6 phần, mỗi phần gần 20 phút. Tôi đang tải nó lên youtu.be cho ai quan tâm (đặc biệt là học sinh và phhs) có thể xem.

Chú ý là video này có những chỗ nhảy cách đoạn (lỗi của đội quay ?!), nên có những câu nói bị gián đoạn đứt giữa chừng.

Tổng cộng thời gian của buổi nói chuyện là quãng 2h (khi thu video bị ngắt quãng nhiều chỗ nên thành ngắn hơn).

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

(thu nhỏ khổ video lại, nên tải lên được nhanh hơn phần 3)

Phần 5:

Phần 6:

Print Friendly

1 comment to Video buổi nói chuyện về toán với hs cấp 2 và phhs

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.