Em ơi Hà Lội phố

Ngày đầu làm taxi

 

Đi ngay đường Hà Lội (“dòng sông” Thái Hà, 08/08/2013):

 

Chiều nay còn mưa:


 

Thuyền thì thừa mà sao không đi (Tràng An 01/08/2013, có 1500 chiếc thuyền nhưng chỉ có vài khách)

 

Con đường nay anh đi, vào ra hang với động (Tràng An 01/08/2013)

 

Cùng “địch” chiếm “đồn” (cạnh lô cốt của Pháp xây trên đồi Non Nước, 01/08/2013)

Print Friendly

2 comments to Em ơi Hà Lội phố

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.