Bài giới thiệu về vấn đề hiến pháp

Đây là một bài nói chuyện về lịch sử các hiến pháp trên thế giới và ở Việt Nam, và vấn đề sửa đổi hiến pháp Việt Nam. Bài được trình bầy tại Maison des Associations (Toulouse) ngày 25/05/2013. Tôi post lại đây là tư liệu cho những ai quan tâm:

Constitution-20130525.ppt

 

 

 

Print Friendly

2 comments to Bài giới thiệu về vấn đề hiến pháp

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.