nghịch lý thừa thiếu thời đại

(Thơ con cóc của Lý Toét)

Nghịch lý thừa thiếu thời đại

Thời đại thừa nghịch thiếu lý
Môi trường thừa độc thiếu khí
Quốc hội thừa nghị thiếu sĩ
Chính trị thừa phái thiếu đảng
Chế độ thừa cộng thiếu sản
Đầy tớ thừa hứa thiếu làm
Cảnh sát thừa bảo thiếu an
Cốt cán thừa hồng thiếu chuyên
Y tế thừa bệnh thiếu viện
Hiến pháp thừa cải thiếu tiến
Ngân khố thừa nợ thiếu tiền
Chính quyền thừa độc thiếu tài
Quan lại thừa bằng thiếu cấp
Cai trị thừa luật thiếu pháp
Giáo dục thừa học thiếu thức
Con ông thừa tiền thiếu đức
Cháu cha thừa quyền thiếu lực
Chuyên gia thừa giả thiếu thật
Thực phẩm thừa hoá thiếu chất
Kinh tế thừa nhập thiếu xuất
Nông dân thừa thuế thiếu đất
Công quĩ thừa rút thiếu ruột
Báo chí thừa kiểm thiếu duyệt
Nhân dân thừa tự thiếu do
Cơ chế thừa xin thiếu cho
Triều đình thừa mọt thiếu trụ
Dân chủ thừa cử thiếu bầu
Lầm than thừa cầu thiếu cứu

Print Friendly

1 comment to nghịch lý thừa thiếu thời đại

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.