Vòng luẩn quẩn?

Đang phải viết nháp về toán, mệt quá nên phải “vẽ voi” về một cái vòng luẩn quẩn, hay là cái “bài toán con gà quả trứng” này:

Ở đâu đó trên thế giới, càng ngày càng nhiều người kêu ca về sự tha hóa xuống cấp của hệ thống giáo dục, chất lượng đi xuống, đặc biệt về vấn đề nhân phẩm và cách dạy.

Vòng luẩn quẩn là:

Giáo dục hỏng -> Con người hỏng

Con người hỏng -> Thể chế hỏng

Thể chế hỏng -> Giáo dục hỏng

Cái vòng luẩn quẩn đó có nguy cơ dẫn một nước nào đó đến một thời đại mang tên Thời Đại Đồ Đểu.

(Ngày xưa có các thời đại đồ đá, đồ đồng, v.v., ngày tiến đến đồ đểu!)

Làm sao phá được cái vòng luẩn quẩn đó? Đâu là mắt xích yếu nhất trong chuỗi mắt xích trên?

Đố ai biết đấy!

OK, tôi thử giải nhé:

Giáo dục hỏng ắt dẫn đến con người hỏng (mắt xích này rất mạnh)

Chế độ hỏng ắt dẫn đến hệ thống giáo dục hỏng (mắt xích cũng rất mạnh)

Chỉ có mắt xích từ con người đến chế độ là yếu: những con người tốt vẫn có thể lập nên một chế độ của chuối, và ngược lại một xã hội với quá nhiều người bị tha hóa vẫn có thể nhận ra là cần một chế độ khác tốt hơn.

Lòi giải trên đúng không nào?

Print Friendly

4 comments to Vòng luẩn quẩn?

  • […] – Vòng luẩn quẩn? (Nguyễn Tiến Dũng). “Giáo dục hỏng ắt dẫn đến con người hỏng (mắt xích này rất mạnh) Chế độ hỏng ắt dẫn đến hệ thống giáo dục hỏng (mắt xích cũng rất mạnh) Chỉ có mắt xích từ con người đến chế độ là yếu: những con người tốt vẫn có thể lập nên một chế độ của chuối, và ngược lại một xã hội với quá nhiều người bị tha hóa vẫn có thể nhận ra là cần một chế độ khác tốt hơn”. […]

  • […] – Vòng luẩn quẩn? (Nguyễn Tiến Dũng). “Giáo dục hỏng ắt dẫn đến con người hỏng (mắt xích này rất mạnh) Chế độ hỏng ắt dẫn đến hệ thống giáo dục hỏng (mắt xích cũng rất mạnh) Chỉ có mắt xích từ con người đến chế độ là yếu: những con người tốt vẫn có thể lập nên một chế độ của chuối, và ngược lại một xã hội với quá nhiều người bị tha hóa vẫn có thể nhận ra là cần một chế độ khác tốt hơn”. […]

  • Vunamphong MonsterID Icon Vunamphong

    Long tham va su luoi nhac la 2 nhan to khac han tao ra nhung mat xich tren

  • CTT MonsterID Icon CTT

    Cái vòng luẩn quẩn này chỉ xảy ra trong một xã hội hoàn toàn cô lập. Mọi thứ có thể sẽ khác đi nhiều nếu xã hội đó có sự giao lưu với bên ngoài. Ví dụ : giáo dục hỏng không chắc chắn dẵn tới con người hỏng vì bây giờ người ta có thể ra nước ngoại học tập, hoặc là tự học (thông qua internet chẳng hạn).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.