Nhật ký rồng rắn (Trần Độ)

Trung tướng Trần Độ (1923-2002) là một tướng giỏi từ thời kháng chiến chống Pháp, và cũng là một người hiểu biết sâu sắc về các vấn đề xã hội và có tư tưởng dân chủ, tiến bộ. Chính vì nhận thấy các sai lầm trong đường lối lãnh đạo của ĐCS VN, và chủ trương mở cửa, dân chủ hóa, mà từ cuối những năm 1980 ông bị trù dập. “Nhật ký rồng rắn” của ông viết trong giai đoạn 2000-20012 bị tịch thu và cấm xuất bản . Quyển nhật ký này đã được viết từ hơn 10 năm trước, nhưng nay đọc lại vẫn thấy thú vị và mang tính thời sự, chứng tỏ ông rất sang suốt, nhân ra các sai lầm trong đường lối của VN và hướng đi cần thiết. Có thể xem tại đây: TranDo_NhatKyRongRan_2002

(Một số số liệu về kinh tế trong nhật ký này có vẻ không chính xác. Ví dụ, trong đó có viết là Đài Loan chỉ trong vòng 19 tháng tăng GDP lên gấp đôi. Đúng là Đài Loan có giai đoạn phát triển nhanh, nhưng không có chuyện chỉ cần 19 tháng để tăng GDP lên gấp đôi: GDP của Đài Loan lúc phát triển nhanh nhất tăng được 14%/năm, xem đồ thị kèm dưới đây).

 

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.