Học trên mạng

Ghi lại đây trang web có chứa hàng nghìn bài giảng video về đủ các môn học khác nhau:

https://www.khanacademy.org/

Trang này có được Bill Gates và Google tài trợ hàng triệu USD.

Xem bài giới thiệu:

http://saturdaybriefing.outrigger.com/dr-kelleys-weekly-briefing/innovations-and-revolutions-in-education/

Xem thêm các xu hướng mới:

http://davidwees.com/content/quiet-revolution-education

http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html

Community trumps content:

Công nghệ cho phép trẻ tự học theo nhóm được rất nhiều:

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

Free online higher education:

https://www.coursera.org/

Một điều khá thú vị là Việt Nam là một trong các nước có nhiều người tham gia học online trên cursera (screen capture from http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html):

 

Ted Ed: lessons worth sharing:

http://ed.ted.com/

Video sau (trong TED series về cải cách giáo dục) được dịch ra tiếng Việt (thành phụ đề cả tiếng Anh và tiếng Việt) nên có thể dùng để vừa tìm hiểu về giáo dục, vừa học tiếng Anh:

GSTT có đưa lên mạng một số video dạy học tiếng Việt, ví dụ như:

(Bản thân video đó không được hấp dẫn lắm — tôi thấy học như vậy khô khan khó vào)

Video tiếng Việt luyện thi đại học xuất hiện nhiều trên youtube, ví dụ như:

(đây là những cố gắng phổ biến kiến thức đáng ghi nhận. Tuy nhiên tôi mà đi học có lẽ sẽ ngủ gật :D)

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.