Con ơi nhớ lấy câu này …

Tôi lười biếng kông mấy khi đọc sách, mà chỉ nghe kể thôi. Sách mới đây nhất là “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức. Thấy sao mà bên “ta” dã man thế, không biết bên “địch” có dã man được bằng như vậy không. Bản chất dã man của ta là do văn hóa, hay chế độ, hay cả hai ? Trong văn hóa, thì có cô “Tấm” phe “ta” không tiếc tay làm thịt cô “Cám” phe địch đem ngâm tương rồi mang chọ mẹ của Cám ăn.

Tự nhiên nhớ đến câu thơ:

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là … “ta”.

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.