Cách mạng là gì?

“Cụ” cách mạng tháng 10 đã qua đời được hơn hai chục năm nay, nên không còn nhiều người nhớ tới “cụ”, dù hôm nay là ngày sinh nhật “cụ”. Dù sao thì hương hồn cụ năm nay cũng được 95 tuổi, sắp tròn 100 đến nơi rồi, sẽ là một cột mốc lớn. Sinh thời, cụ cũng làm nhiều chuyện động trời, thành tích bất hủ diệt được mấy chục triệu “quân địch”, và diệt luôn vài chục triệu “quân ta”. Riêng hồi cuối những năm 1920 cụ đã làm cho cả chục triệu “quân ta” chết đói, nên cụ cuối đời “bị quả báo” cũng chết vì đói.

Tưởng niệm cụ cách mạng tháng 10, tôi đi tra cứu lại xem cách mạng nghĩa là gì. Từ cách mạng có nhiều nghĩa hay lắm, nghĩa nào ứng vào cụ cũng thú vị cả.

* Cách mạng là cách mẹ cái mạng nó đi (AQ?)

(ối trời ơi, hãy cho tôi sóng sót qua được cái tình yêu chết người này)

* Your revolution is a joke:

http://www.youtube.com/watch?v=UGCb5kNHszk

They stand to fight for nothing.
We show how stupid we’ve become.
As fortune favours only,
those who care too much to see.

Oh, it will never be okay,
as some will say.
We stand to fight for nothing,
so close your eyes and stay away.
Don’t believe their headlines
they poison our minds, everyday

Oh it will never be the same,
If purpose buried everyday.
The lies that lead you into the grave.
As some will say.

And you will never be okay,
as some will say.
If purpose buried everyday,
as some will say.
Lies that lead you to the grave,
as some will say.

your revolution is a joke,
as I will say..

 

* Trước cách mạng thì người bóc lột người, sau cách mạng thì ngược lại?

(ai bảo chúng mày ngu?)

***

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.