Các bài giảng về toán cho Mirella (II): Con thỏ của Mirella

Tôi đã viết nháp được hơn một nửa của “Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 2”. Đây là một trong các bài giảng đó. Bài giảng này là về ước lượng các số lớn và độ lớn của chúng

Con thỏ của Mirella (bản PDF): MirellaLessons_Lapin

 

Print Friendly

5 comments to Các bài giảng về toán cho Mirella (II): Con thỏ của Mirella

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.