Cứ trả tiền là được nhận đăng, hay là câu chuyện về tạp chí toán học “hề”

Gần đây xuất hiện rất nhiều các tạp chí toán học mới, hoạt động theo kiểu tác giả gửi bài đến thì phải trả tiền mới được nhận đăng. Một điều làm cho giới toán học thế giới rất lo ngại là chất lượng và sự nghiêm túc (hay nói chính xác hơn là sự thiếu nghiêm túc và không có chất lượng) của các tạp chí “trả tiền để đăng bài” như vậy. Câu chuyện có thật sau đây về một trong các tạp chí đó là lời cảnh báo đối với các nhà toán học có ý định đăng bài ở các tạp chí đó, cũng như đối với những người làm công tác quản lý khoa học.

Thông tin lấy từ: http://thatsmathematics.com/blog/archives/102

Vào một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2012,  Professor Marcie Rathke of the University of Southern North Dakota at Hoople nộp một bài báo tới tạp chí Advances in Pure Mathematics (đừng nhầm với Advances in Mathematics!) một bài báo với nhan đề là  Independent, negative, canonically Turing arrows of equations and problems in applied formal PDE, và với phần abstract như sau:

Let ρ=A. Is it possible to extend isomorphisms? We show that D′ is stochastically orthogonal and trivially affine. In [10], the main result was the construction of p-Cardano, compactly Erdős, Weyl functions. This could shed important light on a conjecture of Conway-d’Alembert.

(Đố ai hiểu được nhan đề và abstract trên viết gì?). Toàn bộ bài báo được nộp có thể xem ở đây: PDF file.

Chỉ sau có 10 ngày, tác giả bài báo nhận được hồi âm từ tạp chí, là bài báo đã được nhận đăng, và có cả bản nhận xét của phản biện kèm theo. Người phản biện viết là bài báo đáng được đăng, tuy nhiên có phê bình bài báo mấy chỗ, yêu cầu tác giả sửa cho rõ hơn. Nguyên văn tiếng Anh trong thư kèm nhận xét của phản biện như sau:

Dear Author,

Thank you for your contribution to the Advances in Pure Mathematics (APM). We are pleased to inform you that your manuscript:

ID : 5300285
TITLE : Independent, negative, canonically Turing arrows of equations and problems in applied formal PDE
AUTHORS :Marcie Rathke

has been accepted. Congratulations!
Anyway, the manuscript has some flaws are required to be revised :

(1) For the abstract, I consider that the author can’t introduce the main idea and work of this topic specifically. We can’t catch the main thought from this abstract. So I suggest that the author can reorganize the descriptions and give the keywords of this paper.
(2) In this paper, we may find that there are so many mathematical expressions and notations. But the author doesn’t give any introduction for them. I consider that for these new expressions and notations, the author can indicate the factual meanings of them.
(3) In part 2, the author gives the main results. On theorem 2.4, I consider that the author should give the corresponding proof.
(4) Also, for proposition 3.3 and 3.4, the author has better to show the specific proving processes.
(5) The format of this paper is not very standard. Please follow the format requirements of this journal strictly.

Please revised your paper  and send it to us as soon as possible.

 

Tác giả trả lời lại tạp chí:

 1. The referee’s objection is well taken; indeed, the abstract has not the slightest thing to do with the content of the paper.
 2. The paper certainly does contain a plethora of mathematical notation, but it is to be hoped that readers with the appropriate background can infer its meaning (or lack thereof) from context.
 3. It is indeed customary for a mathematical paper to contain a proof of its main result. This omission admittedly represents a slight flaw in the manuscript.
 4. The author believes the proofs given for the referenced propositions are entirely sufficient [they read, respectively, “This is obvious” and “This is clear”]. However, she respects the referee’s opinion and would consider adding a few additional details.
 5. On this point the author must strenuously object. The LATEXformatting of the manuscript is perfectly standard and in accordance with generally accepted practice. The same cannot be said of APM’s required template, which uses Microsoft Word [!].

Professor Rathke is pleased that the referee nevertheless recommends the paper be accepted, since clearly these minor differences of opinion in no way affect the paper’s overall validity and significance.

Tuy bài báo đã được tạp chí nhận đăng, nhưng còn một khâu cuối cùng là, tác giả phải nộp lệ phí 500USD tiền chi phí để đăng. Do bị cắt giảm ngân sách, GS Marcie Rathke không có quĩ khoa học để nộp lệ phí 500USD, và thế là cộng đồng khoa học thế giới đã bị mất đi một bài báo giá trị !

Tạp chí Advances in Pure Mathematics làm phản biện và nhận đăng các bài báo như vậy đấy. Thế còn cái bài báo đặc biệt giới thiệu phía trên, đã được nhận đăng nhưng cuối cùng không đăng được vì thiếu 500USD, nó viết về cái gì thế?

Câu trả lời là: không về cái gì cả.  Nó được sinh ra bởi một chương trình máy tính cắt ghép các thuật ngữ toán học một cách ngẫu nhiên vào với nhau. Chương trfnh đó gọi là MathGen. Kể cả tên người và trường đại học ghi trong địa chỉ cũng không có thật. Ai muốn có bài báo đăng tạp chí “quốc tế”’, chỉ việc điền vài từ vào Mathgen, bảo nó sinh ra cho một bài báo, gửi nó đi đến một trong một loạt các tạp chỉ trả tiền là đăng bài kèm theo 500USD, thế là có cái để ghi vào bảng thành tích!

 

 

Print Friendly

3 comments to Cứ trả tiền là được nhận đăng, hay là câu chuyện về tạp chí toán học “hề”

 • admin MonsterID Icon admin

  Tuần nào tôi cũng nhận được ít ra một vài lần các thư spam từ những tạp chí & tổ chức mới loại lập ra để ăn tiền này.

  Chẳng hạn đây là 1 cái hôm nay:

  2 Dec 2012 11:22:25 -0700 [19:22:25 CET]

  Dear N. T. Zung,

  Science Publishing Group is an independent international publisher of 50+ open access, online, peer-reviewed journals covering a wide range of academic disciplines.

  Science Publishing Group guarantees fast and constructive peer review process of papers within approximately one month of submission. Click the following link to submit your manuscript:

  We cordially invite you to join us. If you are interested in becoming an editorial board member or reviewer, please click the following link:

  For more other journals please visit:

  Best Regards,

  Will Smith
  Science Publishing Group, USA
  http://www. sciencepublishinggroup. com

  Còn đây là 1 cái mời hội nghị kiểu làm tiền:

  27 Nov 2012 18:21:25 +0800 [27/11/2012 11:21:25 CET]

  Dear Dr. N. T. Zung, Invitation for attendance and papers from AEM-S 2013

  2013 Spring International Conference on Applied and Engineering Mathematics (AEM-S) will be held from May 31st to June 2nd, 2013 in Wuhan, China. It dedicates to creating a stage for exchanging the latest research results and sharing the advanced research methods.

  Còn mấy cái khác trong tuần hình như tôi xóa mất rồi

 • admin MonsterID Icon admin

  Thêm thư này chưa kịp xóa:

  24 Nov 2012 03:41:15 +0800

  Dear …

  I am writing to cordially invite you to submit or recommend papers to the World Journal of Mechanics (WJM, ISSN: 2160-0503), an open access journal. For more about the Aims & Scope or other information, please visit the following website: www. scirp. org/journal/wjm.

 • admin MonsterID Icon admin

  đầu tuần đã thêm spam từ các tạp chí hề, tụi này làm việc vì tiền có khác, không lúc nào nghỉ :D

  Tue, 04 Dec 2012 11:33:13

  Dear …,

  Allow me to kindly invite you to publish a paper of yours in MATHEMATICA AETERNA. Publishing your paper will contribute a lot to the success of the journal.

  MATHEMATICA AETERNA has online and paper editions and the online editions are available for free download in full.

  MATHEMATICA AETERNA provides fast publication of refereed, high quality original research papers in all branches of pure and applied mathematics.

  If you accept, please prepare your paper according to the instructions for authors and send it to me by e-mail when you have the opportunity. The papers submitted to the journal are refereed within 2-3 months. Upon acceptance the papers are published within 3 months.

  Yours sincerely,

  Delyan Dimiev
  Managing Editor
  HILARIS Publishers
  www. e-hilaris. com
  tel: +359 895 944 245

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.