Trường học về quyền con người: dự án sinh ra ở Toulouse

 

Quảng cáo cho xứ “nhà quê” Toulouse của tôi một chút.

Tổ chức “Luật Sư Không Biên Giới” đã tạo ra dự án “Ecole des droits de l’homme” ở Toulouse để hướng cho trẻ em hiểu biết về quyền con người và sự tôn trọng người khác:

http://www.franceinfo.fr/societe/histoire-d-egalite/ecole-des-droits-de-l-homme-722273-2012-09-02

Cái này mà mang sang VN có khi bị xếp vào loại “tuyên truyền phản động, một thủ đoạn diễn biến hòa bình, của các thế lực tư bản thù địch”

 

Print Friendly
 

5 comments to Trường học về quyền con người: dự án sinh ra ở Toulouse

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree