There's no sense in being precise when you don't even know what you're talking about.
by John von Neumann

Phản biện GS Hồ Ngọc Đại về giáo dục

25/07/2012: Bài viết này gồm 6 phần (6 posts trên blog). Có thể xem bản pdf của toàn bộ bài viết 6 phần ở đây:

Phanbien_HoNgocDai_2012

———-

Phần 1:

GS Hồ Ngọc Đại (viết tắt là HNĐ) là một người cả đời nghiên cứu về giáo dục, nên ắt hẳn phải thâm hiểu hơn . . . → Read More: Phản biện GS Hồ Ngọc Đại về giáo dục

Bài tập toán cho sinh viên

Vài bài tập cho những ai thích nghiên cứu. Chỉ cần kiến thứ cơ sở (2 năm đầu đại học), nhưng phải suy luận. Bài 1. Gọi là mặt phẳng với khoảng cách Euclide thông thường. Giả sử là một ánh xạ bảo toàn khoảng cách 1. (Tức là nếu thì trong đó ký . . . → Read More: Bài tập toán cho sinh viên

Thế nào là một hệ thống thi cử tốt

Thế nào là một hệ thống thi cử tốt ?

Chữ “tốt” ở đây hiểu là tốt chung cho xã hội, theo các chuẩn mực đạo đức của xã hội, chứ không chỉ tốt riêng cho một nhóm người nào đó. Một hệ thống thi cử tạo ra các bằng cấp rởm thì . . . → Read More: Thế nào là một hệ thống thi cử tốt