Đội quân thích đánh chén

trên đồi Rangueil ngày 20/07/2012, phát hiện ra 2 ca sĩ mới :D

 

Print Friendly

2 comments to Đội quân thích đánh chén

  • shakhi MonsterID Icon shakhi

    Cái đàn mà GS đang ôm, là loại classical guitar, dùng để độc tấu là chính, xác suất xảy ra sự kiện nó được dùng để đệm hát là rất rất nhỏ.

  • admin MonsterID Icon admin

    ấy thế mà đội quân thích đánh chén dùng nó để đệm hát đấy

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.