This only is denied to God: the power to undo the past.
by Agathon (448 BC - 400 BC)

Thư ngỏ của LHS Trung Quốc trước thềm đại hội 18

(Đọc khá thú vị. LHS VN có “xách dép” cho họ không ?)

boxun.com

THƯ NGỎ CỦA LƯU HỌC SINH TRUNG QUỐC GỬI HỒ CẨM ĐÀO VÀ TẬP CẬN BÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI 18 Người dịch: Băng Tâm 30.5.2012 Chúng tôi là một nhóm lưu học sinh ở Mỹ tới từ TQ, chúng tôi có . . . → Read More: Thư ngỏ của LHS Trung Quốc trước thềm đại hội 18

Xứ mù

Chôm lại từ trang web của bác Trần Đăng Khoa ở VOV đọan thú vị sau về truyện “Xứ Mù”. Có lẽ đó là truyện The country of the blind của tác giả H.G. Wells viết từ năm 1904, hoặc có gốc gác từ truyện này.

—-

Hồi còn học ở Nga, tôi [Trần . . . → Read More: Xứ mù

Một số thông tin về toán

1) Thông báo chính thức về trường hè về toán tài chính ở TPHCM

13-17/08/2012. Xem: http://vi.uel.edu.vn/htkh. Xin mời những ai muốn tham dự đăng ký càng sớm càng tốt theo địa chỉ trên.

Tuần tiếp theo của trường hè này (20-24/08/2012) có Đại hội toán học Pháp-Việt, trong đó cũng có tiểu ban . . . → Read More: Một số thông tin về toán