Hoạt động toán tài chính ở Việt Nam, 08/2012

 

Thông báo sơ bộ cho những ai quan tâm:

Từ 13/08 đến 17/08 năm nay GS Pham Huyên (Paris 7) và tôi cùng với các đồng nghiệp ở VN tổ chức 1 trường hè toán tài chính ở TP HCM. Có 3 giảng viên từ Pháp về giảng, tổng cộng khoảng 30 giờ bài giảng.

Từ 20/08 đến 24/08 là Đại Hội Toán học Pháp-Việt tổ chức tại Huế. Trong đại hội này có 1 tiểu ban về toán tài chính, cũng do GS Phạm Huyên và tôi đứng tên tổ chức, với gần một chục báo cáo.

Tôi sẽ đưa thêm các thông tin chi tiết lên đây. Phía VN sẽ có các thông báo chính thức.

Print Friendly
 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree