Thừa giấy vẽ chó

Tôi tôi còn nhớ,  trang này có người phát biểu “Lenin không phải Stalin” (Tôi đoán bác này định nói Lenin tốt hơn). Nhân vừa nói chuyện với một người quen, có trích dịch mấy câu từ  sách “Quần đảo Gulag” của A. Solzenitsin. Nghe cũng buồn cười. Vậy Tiện tay gửi lên đây:

“Đc báo (ca nhà nước CHXHCN Xô Viết) t năm 1918, tôi tìm thy mt thông cáo chính thc v vic phát hin ra v phiến lon khng khiếp ca nhóm mười người có ý đnh (mi có ý đnh thôi) kéo pháo đi bác lên nóc tòa “Nhà Giáo dc” (các người th nhìn xem có đ cao không) đ bn vào đin Kreml. S lượng phiến quân là mười người (có th c đàn bà và bn tr con ng ngược), ch không rõ s lượng pháo đi bác… Và phiến quân ly đâu ra, c lòng bao nhiêu, phiến quân làm thế nào đ kép lên nóc nhà? Và đt kiu gì trên mái nhà dc, khi bn thì gii quyết thế nào vi phn lc? Ti sao trong cuc đàn áp cuc phn cách mng Petepurg bn công an không mang lên nóc nhà bt c gì nng hơn súng máy?… y thế mà nhng tin huyn o kiu đó đến năm 1937 vân được đc! Và người ta vn c tin”!

Print Friendly

13 comments to Thừa giấy vẽ chó

  • hong van MonsterID Icon hong van

    Cai kho day tieng Anh pho cap, theo toi nghe noi, nam o cac bo hay so GD chu khong phai la van de giao vien.

  • hatrung MonsterID Icon hatrung

    Chung ta co 6000 xã. Là 6000 trương c1 môi trường cần 2 gv tiêng tàu thi ít nhât cũng cần 12000 gv ma ta không có thì thuê 12000 gv ngươi tàu vào thì qua đẹp.vưa có hơp đồng. Vưa có lưc lượng tại chỗ! Sau này kiêm chức ăngka thì đại tiện!

  • macho MonsterID Icon macho

    You just don’t understand the difference between Lenin-Stalin? Read some book about Russian Revolutionary, please…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.