St Culi khánh thành bồn tắm hoa sen

Sau một thời gian tiến độ chậm trễ vì St Culi còn bận viết bài báo, cuối cùng cái shower khởi công từ tháng trước hôm nay mới chính thức đưa vào sử dụng.

Từ công trình chào mừng 14/02, ta chuyển thành công trình chào mừng 08/03 :D

Đây là nhìn từ ngoài:

Đây là vòi mưa bên trong

St Cu-li dùng thử đầu tiên, phát hiện 1 nhược điểm nhỏ của thiết kế, là nước sau khi tắm còn đọng lại ở cái bệ ngang để đồ tắm khá nhiều (xây thẳng để để đồ chứ không xây nghiêng, nên nhiều nước đọng) Sẽ phải trát chỗ đó kỹ hơn những chỗ mối ghép để khỏi bị thấm nước xuống.

Print Friendly

5 comments to St Culi khánh thành bồn tắm hoa sen

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.