Mathematics knows no races or geographic boundaries; for mathematics, the cultural world is one country.
by David Hilbert (1862-1943)

DÂN LÀNG PHẸT -PhầnII (Tặng ông Đoàn Văn Vươn)

DÂN LÀNG PHẸT – Phần II (Tặng ông Đoàn Văn Vươn)

Trương Đình  Toe

Lại kể tiếp việc dân làng Phẹt ngồi chờ kết quả đàm phán giữa ông Mô với công an về việc hai thiếu niên bị bắt, bỗng nghe nói làng mình bị vu . . . → Read More: DÂN LÀNG PHẸT -PhầnII (Tặng ông Đoàn Văn Vươn)

Hoàng Sa : Nỗi đau mất mát (André Menras)

Hôm qua gặp nói chuyện với anh André Menras (người Pháp có quốc tịch VN có tên VN là Hồ Cương Quyết), và xem bộ phim tài liệu do André làm về ngư dân VN  đánh cá ở khu vực Hoàng Sa, rất là cảm động.

Bộ phim tài liệu này được quay ở . . . → Read More: Hoàng Sa : Nỗi đau mất mát (André Menras)