Đội quân … thích đánh chén

 

Thầy nào trò vậy :D

(Ảnh chụp cách đây mấy hôm trong phòng làm việc)

Print Friendly
 

10 comments to Đội quân … thích đánh chén

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree