Đội quân … thích đánh chén

Thầy nào trò vậy :D

(Ảnh chụp cách đây mấy hôm trong phòng làm việc)

Print Friendly

10 comments to Đội quân … thích đánh chén

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.