Modern introduction to probability and statistics (in Vietnamese, 2010)

Sách XSTK

Trang này gồm các thông tin liên quan đến quyển sách “Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê” của tôi và GS Đỗ Đức Thái, xuất bản lần đầu năm 2010 ở VN. Thông tin ở đây gồm có:

– Các lỗi trong quyển sách, và sửa chúng thế nào

– Các chú thích bổ sung

– Các ví dụ và bài tập bổ sung

– Các thông tin thú vị khác liên quan, nếu có

Các lỗi trong bản in lần đầu (2010):

(Nếu ai phát hiện lỗi nào hoặc có ý kiến đóng góp nào, xin vung lòng báo cho chúng tôi biết. Xin chân thành cảm ơn)

Bản in lần đầu có những chỗ in bị mờ, khó đọc; lỗi này thuộc về nhà in. Ở đây chỉ nói đến các lỗi thuộc về nội dung.

– Trang v (Lời giới thiệu), dòng thứ 3 từ dưới lên: “trân thành” đổi thành “chân thành”.

– Trang 3, Tiên đề 3′: các chữ X và Y đổi thành A và B.

– Trang 21, Định nghĩa 1.6: công thức (1.20) có lắm ngoặc quá, có thể gây hiểu nhầm. Đổi công thức đó thành

P(A) = P(A|B)

và phần trong ngoặc phía sau đó cho chuyển xuống dòng sau, thành:

(nhắc lại rằng P(A|B) = P(A giao B) / P(B) ), hay viết cách khác …

– Trang 26: Dấu chấm ở đầu dòng thứ 4, đáng nhẽ phải nằm ở cuối công thức ở dòng thứ 3.

– Trang 28: có một từ in đậm viết sái chính tả, là signma-đại số. Bỏ cữ cái n đi, để thành sigma-đại số.

– Trang 48: dấu phẩy sau  chữ chuẩn in đậm trong Định nghĩa 2.11 cách xa chữ chuẩn quá, phải cho nó lùi sát vào.

– Trang 54, Định nghĩa 2.4: trung bình cộng ở đây là trung bình cộng có trọng. Viết thêm cụm từ “có trọng” sau cụm từ “trung bình cộng”.

– Trang 69, dòng cuối cùng: thêm chữ “lại” vào sau “Điều ngược”.

– Trang 124, Định lí 4.9: thêm chữ “đến” vào sau cụm từ “hội tụ yếu” ở dòng thứ 3 của định lí.

– Trang 153, dòng thứ 6 từ dưới lên: thêm dấu chấm ở đằng sau chữ “thấp”, trước câu mới.

– Trang 161: bỏ đi hoàn toàn P2, tức là bỏ đi các dòng thứ 4,5,6, và bỏ đi cụm từ “và P2″ ở dòng thứ 11.

Một số chú thích bổ sung:

– Trong sách ghi là “chi bình phương”. Đấy là do editor sửa từ “ki bình phương” thành như vậy. Tiếng Anh là “chi-square”, nhưng chú ý rằng “chi” ở đây đọc như là “ki”.

– Cái trò chơi truyền hình được nói đến ở trang 1 là trò chơi từng có thật trên TV, và còn được biết đến với tên gọi “The Monty Hall problem”. Xem

http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem
http://mathworld.wolfram.com/MontyHallProblem.html

(Cám ơn VCM cho biết các links đó)

Các ví dụ bổ sung:

– Có một ví dụ về thống kê được dùng trong chính trị từ đầu thế kỷ 18, trích lại đây từ cuốn sách “Plight of the fortune tellers — Why we need to manage financial risk differently” của tác giả Ricardo Ribonato (Princeton University Press, 2007): Vào năm 1700, hoàng tử Frederick của Prussia muốn lên làm vua của Prussia và Brandenburg thống nhất lại với nhau. Tuy nhiên Prussia có diện tích nhỏ hơn nhiều Brandenburg, và bởi vậy hoàng tử này lép vế hơn so với đối thủ ở Brandenburg. Ông Leibniz đã hiến kế cho hoàng tử Frederick chứng minh rằng tuy Prussia nhỏ về diện tích, nhưng dân cũng đông chẳng kém gì mấy Brandenburg (và như vậy thì không kém gì về thế lực). Ông ta thống kê bằng cách liệt kê các giấy tờ khai sinh (từ cách đó 17 năm, Prussia đã bắt đầu ghi vào sổ sách các trẻ em sinh ra), để từ đó ược lượng dân số.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.