New results on the linearization of Nambu structures (2012)

Preprint, version 11/01/2012

Arxiv: http://arxiv.org/abs/1201.2219

Pdf file here

Abstract:
In a paper with Jean-Paul Dufour in 1999 \cite{DufourZung-Nambu1999}, we gave a classification of linear Nambu structures, and obtained linearization results for Nambu structures with a nondegenerate linear part. There was a case left open in \cite{DufourZung-Nambu1999}, namely the case of smooth linearization of Nambu structures with a Type 1 hyperbolic linear part which satisfies a natural signature condition. In this paper, we will show that such hyperbolic Nambu structures are also smoothly linearizable. We will also give a strong version of the analytic linearization theorem in the analytic case, improving a result obtained in \cite{DufourZung-Nambu1999}.

Print Friendly

5 comments to New results on the linearization of Nambu structures (2012)

 • admin MonsterID Icon admin

  Additional reference for this paper:

  J A de Azcárraga and J M Izquierdo, n-ary algebras: a review with applications, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Vol. 43 (2010), No. 29.

  (Applications to physics of Nambu structures)

 • admin MonsterID Icon admin

  This paper has been accepted for publication in:

  Journal de Mathématiques Pures et Appliquées.

  This journal is one of the oldest mathematical journals in the world, established by Liouville in 1836. Unfortunately this journal is now in the hands of Elsevier, and I’m currently boycotting Elsevier, but the paper had been submitted before the boycott, so I won’t take it back.

 • Nadal MonsterID Icon Nadal

  Chúc mừng Prof. Bọn Elsevier bị tẩy chay thế có làm sao không ạ, mà chúng nó có thay đổi chính sách lệ phí không ạ?

 • admin MonsterID Icon admin

  Merci

  Cuộc tẩy chay này tôi nghĩ rất là có tác dụng. Tụi Elsevier tuy chiếm nhiều tạp chí quan trọng, nhưng cũng hiểu rằng không có tụi nó thì giới khoa học vẫn sống nhăn răng. Bởi vậy tụi nó cũng phải thay đổi chính sách và tìm cách xoa dịu thiên hạ & đánh bóng bản thân.

  Một trong những thay đổi đầu tiên của tụi nó là thôi không lobby cho cái dự luật nhằm chặn access tự do đến các ấn phẩm khoa học. (Nếu luật đó thông qua, thì mọi người lại tốn thêm nữa tiền cúng cho tụi xuất bản để được đọc các tài liệu khoa học viết ra bằng tiền công).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.