Vài số liệu về khủng hoảng kinh tế VN

From a friend economist:

Gửi các bác tình hình thất về tập đoàn quốc doanh điện, để ta thấy số liệu kinh tế hiện nay phần lớn là giả dối.

Tôi đã xem số liệu về tăng tồn kho thì trong 10 năm qua, tồn kho luôn luôn tăng, mấy năm qua thì đến mức 3-5% GDP, cộng chung lại thì tồn kho lên đến 40% GDP của năm 2010. Về tồn kho, vì do không bán được hàng nên doanh nghiệp phải giảm sản xuất để giảm tồn kho, do đó tồn kho có lúc tăng có lúc giảm, không thể tăng hết năm này đến năm khác để cộng lại lên đến 40% GDP.

Điều này dẫn tôi đến kết luận là tốc độ tăng GDP là giả mạo. Họ cho tăng quá mức, nhưng như vậy phải dùng, do không thể đưa vào tiêu dùng hay đầu tư, họ đẩy vào tồn kho. Năm nay tôi tính, GDP tăng cao nhất là 5%.

Tôi có trao đổi riêng với Hội kinh tế VN, trong đó có cả những người cầm đầu Tổng cục Thống kê và các vụ trưởng ở bộ kế hoạch. Những người này im thin thít, trong khi một vài người khác đề nghị xem xét lại. Theo nguồn tin riêng của tôi, TCTK đã bị ra lệnh một cách rất khéo léo đưa số lên. Hiện nay thời NTD, TCTK đã không còn độc lập và được đặt thành một phần của Bộ Kế hoạch.

Về EVN

http://vneconomy.vn/20111220103126794P0C5/evn-kinh-doanh-chu-yeu-nho-von-vay-va-von-chiem-dung.htm

Nợ của EVN ltên tới 239.761 tỷ đồng (tương đương 10 tỷ$). Như vậy nợ trên vốn chủ sở hữu (equity) là 4,22 lần, tức là cao gấp hơn 4 lần tỷ lệ được coi là ở mức cho phép. Trung bình doanh nghiệp ở Mỹ hiện nay chỉ có một số doanh nghiệp là có tỷ lệ lá 1, còn thường là khoảng 0.5.

http://nld.com.vn/2011122012391679p0c1002/choang-voi-luong-gan-30-trieu-dong-cua-can-bo-van-phong-evn.htm

Đã lỗ mà lương lại trả rất cao, trong tập đoàn chính thì lương trung bình là 13 triệu (khai gian là 7 triệu), lương người làm trong văn phòng là 30 triệu (hơn $1360USD) một tháng. Lương trung bình trong doanh nghiệp nhà nước một tháng là 3.5 triệu.

Print Friendly

12 comments to Vài số liệu về khủng hoảng kinh tế VN

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.