Xếp hạng của Việt Nam trên thế giới, theo Legatum Institute

Legatum Institute (http://www.li.com), một “think tank” ở London,  nghiên cứu và xếp hạng độ phồn vinh (prosperity) của các nước trên thế giới.
Có 110 nước được xếp hạng theo Legatum. Kết quả của Việt Nam là:

Năm 2009: đứng thứ 50/110

Năm 2010: đứng thứ 60/110

Năm 2011: đứng thứ 62/110

Như vậy, Việt Nam có bị thụt lùi thứ hạng 12 bậc trong 2 năm 2009-2011.

Các nước đứng đầu bảng về phồn vinh, theo thứ tự từ cao đến thấp (2011): Norway, Denmark, Australia, New Zealand, Sweden, Canada, Finland, Switzerland, USA, Ireland, Iceland, UK, Austria, Germany, Singapore, Belgium, France, Hongkong, Taiwan.

Các nước bét bảng (theo thứ tự từ dưới lên): Trung Phi, Zimbabwe, Ethiopia, Pakistan, Yemen, Sudan, Nigeria, Mozambique, Kenia, Zambia.

(Nguồn: http://www.prosperity.com/index2011.aspx)

Việc xếp hạng độ phồn vinh của Legatum dựa trên tám (08) chỉ số sau, mỗi chỉ số là tổng hợp của nhiều chỉ số nhỏ. Các chỉ số này được phân tích là ảnh hưởng lớn đến thu nhập (income) và hạnh phúc (wellbeing) của con người.

1) Kinh tế (Economy)

Về kinh tế, Việt Nam đứng thứ 40/110, với +1.07 điểm, thuộc loại trung bình khá trên thế giới. Đánh giá kinh tế ở đây không phải là về thu nhập (nếu tính thu nhập theo đầu người thì VN thuộc vào loại trung bình yếu), mà là tổng hợp nhiều khía cạnh, trong đó có độ phát triển, độ tiết kiệm, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, độ giầu có, v.v. Trong xếp hạng về kinh tế này, thì Singapore đứng đầu bảng, China đứng thứ 10, Pháp đứng thứ 16, Mỹ đứng thứ 18.

2) Nặng động và cơ hội (Entrepreneurship & Opportunity)

Về độ năng động và cơ hội, Việt Nam thuộc loại trung bình kém, đứng thứ 78/110, với -1.04 (âm 1.04) điểmnăm 2011, tăng lên từ -1.52 điểm năm 2009. Trung Quốc đứng thứ 59 với -0.22 điểm. (Con số này gây thắc mắc: tại sao TQ lại phát triển nhanh vậy nếu kém năng động ?). Denmark được coi là năng động nhất, với +3.88 điểm. Cambodia đứng thứ 95 với -2.05 điểm về năng động.

3) Quản trị (Governance)

Việt Nam đứng thứ 58/110, với điểm số là -0.30 (âm 0.30) vào năm 2011, nhích lên từ -0.39 năm 2009. Nước có quản trị tốt nhất là Switzerland với +4.22 điểm. Pháp đứng thứ 18 với +2.32 điểm. Ví dụ một số nước bê bối: Nga -2.05 đứng thứ 96/110, Ukraina -2.13, Venezuela -2.53, Nigeria -2.76.

4) Giáo dục (Education)

Việt Nam đứng thứ 82/110 về giáo dục, với -0.80 (âm 0.80) điểm vào năm 2011, giảm từ -0.39 điểm năm 2009. Một số nước đầu bảng về giáo dục là: Australia +3.29,  New Zealand +3.26, Finland +3.05, Norway +2.80, Denmark +2.72, South Korea +2.72, Spain +2.71, Iceland +2.64, Taiwan +2.47, Canada +2.44.

5) Y tế (Health)

Về y tế, Việt Nam đứng thứ 73/110, với +.01 điểm vào năm 2011 (tăng lên từ -0.48 điểm vào năm 2009). Nước có y tế tốt nhất là Mỹ với +3.54 điểm. Pháp đứng thứ 7 thế giới với +2.77 điểm.  Một số nước khác là: Korea đứng thứ 21 với +2.07 điểm, Brazil thứ 50 với +0.64 điểm, Iran thứ 61 với +0.31 điểm, Indonesia thứ 83 với -0.91 điểm, India thứ 95 với -2.41 điểm.

6) An toàn (Safety & Security)

Việt Nam là nước tương đối an toàn cho dân chúng, đứng thứ 50/110 về an toàn, đạt +0.22 điểm vào năm 2011 (giảm từ +0.41 điểm vào năm 2009). Nước an toàn nhất là Iceland với +3.93 điểm, kém an toàn nhất là Sudan với – 3.94 điểm. Một số nước khác là: Switzerland +2.87, Poland +1.99, France +1.61, Romania +0.55, Senegal -0.66, Russia -1.44, Philippines -1.93, Israel -2.32, Colombia -3.51.

7) Tự do cá nhân (Personal Freedom)

Gồm có các mục: Tự do dân sự và lựa chọn tự do (civil liberty & free choice), khoan dung với người nhập cư (tolerance for immigrants), khoan dung với các thiểu số (tolerance for minorities), độ thỏa mãn về sự tự do (satisfaction with freedom of choice).

Việt Nam đứng thứ 74/110, với điểm tự do là -0.95 (âm 0.95 điểm) năm 2011, giảm xuống từ -0.21 điểm năm 2009. Canada được coi là có tự do cá nhân tốt nhất thế giới, với +3.76 điểm.  Một số nước khác là: Pháp +2.73 đứng thứ 11, Mỹ +2.71, Taiwan +1.16,  Japan +0.13, Mexico -0.47, Russia -1.42, China -1.68, Egypt -4.07 đứng thứ 109/110.

8 ) Gắn kết  xã hội (Social Capital)

Điểm về Social Capital dựa trên các mục sau về độ gắn kết của xã hội: tham gia công việc tự nguyện (formal volunteering), giúp đỡ người lạ (helping strangers), đóng góp từ thiện (donations), được xã hội quan tâm (perceptions of social support), tin tưởng vào người khác (trust in others), lập gia đình (marriage), hoạt động tín ngưỡng (religious attendance).

Việt Nam đứng thứ 79/110 về gắn kết xã hội, với điểm số là -0.80 (âm 0.80 điểm) năm 2011, giảm từ dương 0.46 điểm năm 2009. Nước có độ gắn kết xã hội là Norway, với +4.47 điểm, và nước thấp nhất là Rwanda với -3.35 điểm. Điểm gắn kết xã hội của một số nước khác là: Thailand +1,94, China +0.96, France +0.56, Italy -0.11, Malaysia -0.72, India -2.49.

Điểm âm của Việt Nam thể hiện qua sự thiếu trung thực, thiếu tin tưởng giữa các con người với nhau.

Có thể xem bảng đánh giá của Legatum về Việt Nam ở đây:

http://www.prosperity.com/country.aspx?id=VN

Một số thông tin về Việt Nam từ bảng đánh giá này:

* Tuổi thọ trung bình chỉ có 64 tuổi vào năm 2007 (sau khi đã tính cả những người bị bệnh tật ?)

* Điểm số hài lòng về cuộc sống là 5.3/10 (năm 2010)

* Tỷ lệ biết chữ 93%

* 65.3% dân chúng cảm thấy an toàn cá nhân

* Chỉ có 26.9% dân chúng coi rằng những người khác là đáng tin tưởng.

* 92.8% tin là xã hội là “meritocratic”

* Tỷ lệ tiết kiệm của các gia đình là 28% thu nhập, mức cao so với thế giới

* Thất nghiệp chỉ có 2.4%  [?? Con số này chắc không tính đến under-employment, những người mà việc làm không ổn định].

* 55% nhân dân coi là họ có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống.

* Nợ xấu ngân hàng ở mức 2.5%, cao so với thế giới [con số thực tế chắc còn cao hơn]

* Đầu tư cho R&D chỉ đạt 0.7% GDP, mức quá thấp so với thế giới.

* Đến 87% dân chúng coi các cuộc bầu cử là trung thực (?!)

* Chỉ có 7% dân chúng khiếu nại lên quan chức (?)

* Việt Nam xếp thức hạng thấp về giáo dục, nhưng có đến 81% dân chúng hài lòng với chất lượng giáo dục (?!)

* 69% dân Việt Nam hài lòng về môi trường thiên nhiên.

* Chỉ khoảng 75% dân số là có điều kiện vệ sinh đảm bảo, 68% hài lòng với chất lượng nước dùng.

* 11% dân số có thông báo bị mất trộm vào năm 2010, 1% dân số bị tấn công (đây là các con số tương đối thấp so với thế giới).

* Đọ tự do cá nhân ở Việt Nam rất hạn chế, nhưng có đến 83% dân chúng hài lòng về mức độ lựa chọn mà họ có.

* Chỉ có khoảng 23% người Việt Nam có cho tiền từ thiện, và 31% người Việt có giúp đỡ người lạ, theo một cuộc điều tra năm 2009. Đây là các con số thấp so với thế giới.

Một số xếp hạng khác của Việt Nam trên thế giới:

Legatum Prosperity Index
62nd / 110
Average Life Satisfaction Ranking
66th / 110
Per Capita GDP Ranking
86th / 110
WEF Global Competitiveness Index
59th / 139
UN Human Development Index
113rd / 169
Heritage/WSJ Economic Freedom Index
139th / 179
TI Corruption Perceptions Index
116th / 178
Vision of Humanity Global Peace Index
30th / 153
Print Friendly

22 comments to Xếp hạng của Việt Nam trên thế giới, theo Legatum Institute

 • admin MonsterID Icon admin

  Theo báo cáo mới hơn (2011-2012) thì Việt Nam lại bị tụt hạng:

  http://www.en.moneyvietnam.com/index.php?option=com_news&op1=hot&sid=37341

  The Global Competitiveness Report 2011 – 2012 recently announced by the World Economic Forum (WEF) ranked Vietnam at the 65th out of 142 countries surveyed, dropping 6 spots from last year.

  Vietnam lost points in 10 of the 12 indicators considered by WEF, which saw the country’s current two-digit inflation with pessimism.

  The big budget deficit (6% in 2010) and substandard infrastructure continued to be major concerns for Vietnam with road infrastructure ranked at No.123 and ports at No.111.

  The quality of education, despite progress compared to last year, was still ranked in the low average group.

  Administrative procedures continued to be major barriers for investors to enter Vietnam’s market.

  For instance, investors need an average of 44 days and 9 procedures to get a business license.

  WEF also advised Vietnam to improve intellectual property rights, which were ranked at the 127th, and its ability to fight corruption.

  This year, Switzerland continued to top the ranking while Singapore overtook Sweden to occupy the 2nd place. Finland jumped from the 7th position last year to the 4th place and the US was downgraded to the 5th place.

  The other countries in the top ten were Germany, the Netherlands, Denmark, Japan and the UK.

 • admin MonsterID Icon admin

  Báo cáo của WEF cho 2011-2012 (mới nhất) ở đây:

  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

  Đây là nhóm người VN tham gia làm nó:

  Vietnam
  Central Institute for Economic Management (CIEM)
  Dinh Van An, President
  Phan Thanh Ha, Deputy Director, Department of
  Macroeconomic Management
  Pham Hoang Ha, Senior Researcher, Department of
  Macroeconomic Management
  Institute for Development Studies in HCMC (HIDS)
  Nguyen Trong Hoa, Professor and President
  Du Phuoc Tan, Head of Department
  Trieu Thanh Son, Researcher

  (Câu hỏi: người VN làm báo cáo về VN cho WEF, như vậy có bias không ? Tất nhiên các số liệu thì tụi WEF không tự thu thập được, mà phải có nguồn địa phương cung cấp, nên kiểu gì vẫn phải cần có người Việt làm)

  Về giáo dục tiểu học và y tế, VN đứng thứ 75/142 trong bảng xếp hạng 2011-2012. Về giáo dục từ trung học trở lên, VN đứng thứ 103/142. Không có gì để lấy làm tự hào.

  Ông bộ trưởng chọn được con số đẹp nhất để nói thôi ?!

 • Billy MonsterID Icon Billy

  Cũng không biết phải nói gì về các bảng thống kê này. Năm nào cũng vậy, vẫn ở phía đuôi của các xếp hạng thôi.

 • Dag MonsterID Icon Dag

  “Về tuổi thọ (life expectancy) VN cũng có thứ hạng khá, ở mức 54/139. Tuy nhiên một điều đáng lo ngại là bệnh tật ở VN tăng rất nhanh (theo các báo cáo khác), và tuổi thọ trung bình chỉ có 64 (sau khi tính cả người bị bệnh)?” – Admin

  – Tôi không có khả năng kiểm chứng. Nhưng cảm giác ở cái xứ sở lắm ma quỷ như bên ta, lấy được những số liệu đáng tin là việc khó. bọn WEF chắc cũng chỉ dựa theo số liệu của mấy bác chính phủ rồi trừ bì đi độ vài chục phần trăm. Vì vậy rất không chính xác.
  Cách đây hai năm tôi đưa nhà tôi (vì là người Tây nên vẫn gọi là nàng Tây Thi!) về quê ăn Tết. Một hôm thấy mẹ tôi đi chùa về, thông báo:
  – Tao đã đăng ký cho cả hai vợ chồng bác Cả – tức vợ chồng tôi – vào “Hội các cụ” rồi!
  Tôi trố mắt, tưởng mình nghe nhầm. Đã đành con người ta sóng gió bất thường. Có điều, tôi tuổi tác lấy gì làm cao, ra đường chưa thấy đứa trẻ nào gọi bằng ông, vào “Hội các cụ” lẽ nào cho tiện? Nhưng hỏi ra mới biết, quê tôi từ mấy năm trước đã hạ tuổi vào “Hội các cụ” từ 60 xuống 50 (năm mươi). Lý do là tuổi từ 60 trở lên làng đã chết vãn, chẳng có mấy người. Nguyên nhân tử vong tuyệt đại đa số vì bệnh ung thư. Không hạ tuổi vào Hội thì Hội tan mất.
  Thế cho nên tôi cho rằng tuổi thọ trung bình bên ta 64 là không thể tin được.

 • admin MonsterID Icon admin

  Chúc mừng bác Dag lên chức Cụ :D

  Ở VN người ta nói là tuổi thọ trung bình những 75 cơ (tụi Tây thì quãng 80 bây giờ).
  Nhưng con số 75 đấy chắc là không tính những người bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn này khác, chỉ tính những người “chết tự nhiên” thôi ?! Tôi không tin là nếu tính cả những người chết non (do tai nạn, bệnh tật, v.v.) thì được đến 75 tuổi, nhưng quãng 64 thì nghe có thể tin được. Ngoài ra, tính expectancy là tính cho người đang sống chứ không phải cho người đã chết (Tức là trung bình những người đang sống thì sẽ sống được 64 năm, tuy rằng tuổi thọ trung bình của những người đã chết có thể ít hơn vậy).

  Thành thật chia buồn với làng quê của bác. Ở VN tỷ lệ ung thư tăng nhanh.
  Tuy nhiên chắc là làng của bác xấu số rơi vào vùng nhiễm chất thải độc nặng, chứ các nơi khác chắc chưa đến mức như vậy.

  1 bài báo về tuổi thọ:

  Vietnam 2011: Tuổi thọ trung bình là 75.2 & thu nhập đầu người là 2.805 USD/năm

  Thứ năm, 10 Tháng 11 2011 10:16 Webmaster

  Đó là phát biểu của bà Setsuko Yamazaki – giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại VN vào sáng 9-11, ở buổi lễ công bố bản báo cáo mới nhất về chỉ số phát triển con người (HDI) của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc. Đây là một chỉ số đo mức độ phát triển về mặt con người của mỗi quốc gia dựa trên ba yếu tố chủ chốt là tuổi thọ, mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục. Theo đó, chỉ số này của VN năm 2011 là 0,728, không có nhiều thay đổi so với năm 2010. So sánh với các nước trong khu vực, HDI của VN cao hơn Lào và Campuchia, nhưng thấp hơn các nước như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

  Năm 2011, tuổi thọ trung bình của người VN là 75,2, thu nhập quốc dân đầu người là 2.805 USD/năm, tăng đáng kể so với mức 65,6 tuổi và 855 USD của năm 2000. Tuy nhiên, chỉ số về giáo dục không có nhiều biến đổi khi trong 11 năm qua, số năm đến trường trung bình của người VN chỉ tăng một năm từ 4,5 lên 5,5 năm. Các chỉ số này cũng dao động đáng kể giữa các địa phương.

  Liên quan tới chi tiêu cho y tế và giáo dục, bản báo cáo nhận định đây vẫn là gánh nặng lớn cho nhiều hộ gia đình tại VN, với 8,1% hộ gia đình phải dành 20% thu nhập cho chi tiêu y tế và khoản chi này cũng làm 3,7% số hộ trở nên kiệt quệ.

  (theo Tuoitre)

  Nhận xét:

  – Tính số năm đến trường, thì phải tính kỳ vọng số năm đến trường của trẻ con mới có ý nghĩa, chứ tính cả số năm đến trường của người già như cái bọn Liên Hiện Quốc tính thì có ý nghĩa gì mấy để nói về giáo dục. Tôi tin là dù sao kỳ vọng số năm đến trường của trẻ em VN hiện tại cũng trên 5.5 nhiều.

  – Bà Yamazaki lấy đâu ra số liệu kỳ quái thế, mà coi rằng trong 11 năm 2000-2011 tuổi thọ trung bình của người VN tăng lên những 10 tuổi ?! Cái này không thể tin được. Bệnh tật tăng nhanh mà life expectancy lại tăng thêm 10 trong 10 năm thì thánh cũng phải gọi bằng cụ.

  – Con số tăng thu nhập theo đầu người (PPP) cũng vớ vẩn, vì làm sao tăng được hơn 3 lần trong 11 năm khi mà trung bình mỗi năm chỉ tăng 6-7%. Một con tính đơn giản: (1.07)^11 = 2.1, tức là nếu tăng thu nhập đều đều mỗi năm 7% thì sau 11 năm tăng 2.1 lần. Nếu tăng 10%/năm (VN không đạt như vậy) thì sau 11 năm cũng chỉ tăng 2.85 lần thôi, trong khi con số bà Yamazaki đưa ra là 2805/855 = 3.28 lần. Ắt hẳn bà này so sánh cọc cạch (không theo constant USD, bỏ qua chuyện lạm phát theo USD).

 • Thế Dũng MonsterID Icon Thế Dũng

  @Bác Dag, Admin: Thì dân Việt ta đã nói rồi “Không tin được bố con thằng nào cả” :-)!
  Ấy nhưng, cũng là số liệu ta tự vẽ ra, cung cấp cho các “tổ chức quốc tế”, rồi họ có “trừ bì” bao nhiêu % hay không, nhưng cứ dán mác “nước ngoài”, “tây”, “quốc tế” và quay trở lại cho dân ta biết là khắc có uy tín ngay thôi.

 • Tran Lap MonsterID Icon Tran Lap

  Like thread này của admin.

 • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

  “cũng là số liệu ta tự vẽ ra, cung cấp cho các “tổ chức quốc tế”, rồi họ có “trừ bì” bao nhiêu % hay không, nhưng cứ dán mác “nước ngoài”, “tây”, “quốc tế” và quay trở lại cho dân ta biết là khắc có uy tín ngay thôi” (Thế Dũng)

  Vâng, đúng thế ạ. Vụ “thủ tướng rác”, tôi xin phép nhắc lại 1 chút nhé :-)

  – VNexpress bầu thủ tướng NTD là “nhân vật của năm”
  – Một công ty rác ở Đức sắp làm ăn với VN dịch ra rồi đăng trên một trang quảng cáo thương mại.
  – Báo Pháp luật VN lấy lại rồi loan tin: “báo Châu Âu đáng giá thủ tướng NTD xuất sắc nhất châu Á”.
  – Công ty rác kia lại hớn hở đăng thêm tin nữa: “Ngôi sao chính trị mới của châu Á: thủ tướng VN NTD”.
  – VNexpress làm ngay một bài: “báo nước ngoài ca ngợi nhân vật của năm – thủ tướng NTD”.
  – Hàng loạt báo chính thống VN đăng lại “sự kiện” vinh dự này.

  Mời đọc chi tiết ở đây:

  http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11922

 • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

  xin lỗi: “đánh giá” chứ không phải “đáng giá”

 • Nguyễn Văn Tư MonsterID Icon Nguyễn Văn Tư

  Đúng rồi, tuổi thọ của người Việt Nam khó mà đạt mức 75, đó chỉ là con số báo cáo thôi, thấy kinh tế của Việt Nam càng ngày càng lùi so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới bùn buồn quá.Bây giờ lạm phát quá làm sao mà phát triển được.
  Càng Đi nhiều mới biết dân mình khổ

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.