Nói có người nghe

Nói có người nghe

Đe có người sợ

Vợ có người chăm

Nằm có người bóp

Họp có người ghi

Chi có người bù

Tù có người chạy

Đât là bài thờ chôm từ quyển truyện hài “SBC là săn bắt chuột” của nhà văn Hồ Anh Thái. Có bài bình sau trên báo Tuổi trẻ, nhưng e chừng sách này có vẻ “có vấn đề” , đả kích xã hội cứ như Vũ Trọng Phụng mà không theo đúng đường lối thiện thực XHCN !

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/459195/Chuot-lan-vao-nguoi.html

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.