Một góc lịch sử VN hiện đại (theo nhà văn Sơn Tùng, 2001)