The gods did not reveal all things to men at the start; but as time goes on, by searching, they discover more and more.
by Xenophanes (570-475 B. C. E)

Bài ca thằng bờm

Thằng bờm có một cái ô

Phú ông xin đổi một cô nàng hầu

Bờm rằng bờm chẳng lấy hầu

Phú ông xin đổi một chầu vũ tru

Bờm rằng bờm chẳng lấy tru

Phú ông xin đổi một khu nhà tầng

Bờm rằng bờm chẳng lấy tầng

Phú ông xin đổi trăm cân . . . → Read More: Bài ca thằng bờm

Bản Ý Kiến về cải cách toàn diện Việt Nam

Văn bản dưới đây (nếu in ra giấy A4 thì dài khoảng 40 trang) là kết quả của một sự hợp tác trao đổi phân tích của một nhóm các trí thức Việt Nam trong mùa hè vừa qua. Tôi cũng có vinh dự được mời tham gia, và cũng có ký tên.

. . . → Read More: Bản Ý Kiến về cải cách toàn diện Việt Nam

Loạt bài về cải cách toàn diện (1)

Đang có một loạt bài báo rất nghiêm túc (trên báo chí chính thống, có thể là dưới dạng phỏng vấn) của một nhóm trí thức xung quanh việc cải cách toàn diện Việt Nam, từ thể chế cho đến quản lý kinh tế cho đến văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, . . . → Read More: Loạt bài về cải cách toàn diện (1)

Bài tập giải tích và đại số (4)

(Một số bài toán về liên tục và gián đoạn — vẫn là từ tuyển tập các đề thi vào ENS và X)

Bài 16. (Liên tục kiểu Cesàro). Một hàm số thực trên được gọi là liên tục kiểu Cesàro nếu nó thỏa mãn tính chất sau: Với mọi số thực và dãy . . . → Read More: Bài tập giải tích và đại số (4)

Vấn đề thất nghiệp: các nguyên nhân và giải pháp

(Thừa giấy vẽ voi bàn lăng nhăng về thất nghiệp chơi. Có nhiều chỗ đang viết dở, đây mới chỉ là cái khung, nhưng mệt rồi lúc khác viết tiếp sau)

Đánh số thứ tự: P là để chỉ các vấn đề / nguyên nhân, S là các giải pháp, C là các điều . . . → Read More: Vấn đề thất nghiệp: các nguyên nhân và giải pháp

Bài tập giải tích và đại số (3)

Một số bài về phương trình hàm: tìm các hàm số thực thỏa mãn các phương trình sau:

Bài 10. liên tục và

với mọi cặp số thực

Bài 11. liên tục và

với mọi

Bài 12. khả vi liên tục và

với mọi . Ở đây là hai hằng . . . → Read More: Bài tập giải tích và đại số (3)

Bài tập giải tích và đại số (2)

Bài 5. (Số Liouville: phương pháp của nhà toán học Liouville thế kỷ 19 để chứng minh sự tồn tại của các số siêu việt)

i) Giả sử là một đa thức bậc với hệ số nguyên,  là một không điểm của (tiếng Anh gọi là root, tiếng Pháp gọi là racine,  tức là . . . → Read More: Bài tập giải tích và đại số (2)

Bài tập giải tích và đại số (1)

Đây là các bài tập lấy từ tuyển tập các đề thi miệng vào hai trường đại học danh giá nhất của Pháp về khoa học tự nhiên, là ENS và Polytechnique (còn gọi là trường X). Sinh viên khi vào ENS và X thì bắt đầu học ngay từ năm thứ 3, tức . . . → Read More: Bài tập giải tích và đại số (1)

PGS Trần Ngọc Vương: Cái gọi là hiếu học chỉ là hiếu danh

Đây là một bài phỏng vấn ông Trần Ngọc Vương (chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam Trung đại, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) về tình hình giáo dục VN

Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1988/201110/PGSTS-Tran-Ngoc-Vuong-Lam-quan-roi-la-khong-them-hoc-1814181/

Là người đã nhiều năm nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, PGS.TS Trần Ngọc Vương . . . → Read More: PGS Trần Ngọc Vương: Cái gọi là hiếu học chỉ là hiếu danh

Nói có người nghe

Nói có người nghe

Đe có người sợ

Vợ có người chăm

Nằm có người bóp

Họp có người ghi

Chi có người bù

Tù có người chạy

Đât là bài thờ chôm từ quyển truyện hài “SBC là săn bắt chuột” của nhà văn Hồ Anh Thái. Có bài bình sau trên báo . . . → Read More: Nói có người nghe

Giảm hệ phổ thông còn 10 năm ?!

Cách đây ít lâu có một phương thuốc mới đề ra cho cải cáh giáo dục, là phương thuốc “giảm hệ phổ thông còn 10 năm”, của GS NGNN Nguyễn Ngọc Lanh, đăng trên Dân Trí. Tôi copy lại bài báo trên Dân Trí dưới đậy.

Tôi nghĩ GS Lanh là người đáng kính . . . → Read More: Giảm hệ phổ thông còn 10 năm ?!

Mệnh đề cơ bản của hệ động lực (8)

Tạm thời viết nốt một đoạn cho cái series này.

Sự tương khắc của các trạng thái

Điểm rất hay của triết lý ngũ hành là năm ở hai vòng: tương sinh và tương khắc.

Từ quan điểm của hệ động lực, ta có thể thấy là vòng tương sinh ứng với chu trình . . . → Read More: Mệnh đề cơ bản của hệ động lực (8)

François Hollande : tổng thống Pháp 2012

Tôi mở mục này để bàn về chính trị nước Pháp.

Tôi dự đoán là ông Hollande sẽ thắng cử năm 2012. Tôi cũng có cảm tình với ông này, và sẽ đi bầu cho ông này sang năm.

Hôm nay vừa diễn ra vòng loại của đảng PS của Pháp. Do tôi quên . . . → Read More: François Hollande : tổng thống Pháp 2012