Lang băm giáo dục: Học trước chương trình là xấu hay tốt ?