Chương trình cao học quốc tế về toán ở HN có bị khai tử?