I know very well that because I am unlettered some presumptuous people will think they have the right to criticize me, saying that I am an uncultured man. What stupid fools! Do they not know that I could reply to them as Marius did to the Roman patricians: "Do those who pride themselves on the works of other men claim to challenge mine?"
by Leonardo da Vinci (1452-1519)

Ngồi buồn buôn chuyện đất đai …

Tôi thử vẽ voi ra đây một số giải thích và dự đoánvề thị trường BĐS ở VN (hơi khác với các bài phân tích trên báo chí mà tôi được xem).

Giá đất tăng lên nhanh là do tiền bỏ vào nhiều

Đây là qui luật khả hiển nhiên của kinh tế: tiền . . . → Read More: Ngồi buồn buôn chuyện đất đai …

Lãnh án tù 7 năm vì “tội” yêu nước

Đài Châu Á Tự Do có bài viết thú vị về vụ án CHHV ngày hôm nay:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/ftherland-people-annul-verdict-tq-08022011171200.html

“ Tôi vì đất nước, vì Tổ Quốc sẵn sàng chiến đấu chống lại nguy cơ cho đất nước bằng mọi giá, kể cả cái chết!” – CHHV

Ôsin bàn chuyện quốc gia

Tình cờ thấy bài này trên “phây phây” của Ôsin (Huy Đức) khá thú vị, chôm về đây cho những ai chưa được đọc. (Hóa ra làm ôsin cũng nghe lỏm được nhiều chuyện phết :D)

Ba Khâu Đột Phá Của Thủ Tướng by Osin HuyDuc on Tuesday, August 2, 2011 at 6:39pm

Huy . . . → Read More: Ôsin bàn chuyện quốc gia