Đố biết ai đã nói những câu này

(đã được dịch ra tiếng Việt)

… tại thời điểm mà nhân dân đã tỏ ra ngày càng chán ngấy với cái chính phủ bất tài, thì những kẻ phải chịu trách nhiệm ở đó tin rằng một cuộc chiến tranh thắng lợi là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề quá khả năng giải quyết của họ …

… tôi đã cảnh báo chống lại kiểu chiến tranh đó [ném bom vào các khu dân sự] trong ba tháng rưỡi liền … nhưng ông ta nào có coi mạng sống của người khác ra gì, nào đâu thèm đểm xỉa tới văn hóa hay kiến trúc … ông ta chỉ thích chiến tranh … không làm được cho ông ta mảy may nghĩ tới bản chất tội ác của hành động của mình …

… nhân dân ta, với bản tính luôn sẵn sàng tha thứ và quên đi, đã không hề có thái độ thù hằn gì với nước đó …

… chúng ta tin vào các quyền của nhân dân chúng ta … chúng ta phải rèn luyện được niềm tin tuyệt đối vào các quyền đó, vào sự cần thiết phải cống hiến cho việc phục vụ các quyền đó …

… trong một quốc gia, “công dân tối cao” chính là lẽ phải, “công dân tối cao” chính là danh dự, là lẽ phải và danh dự của việc làm trung thực …

… Kể cả khi chúng ta còn nhỏ bé, thì chúng ta vẫn là một sức mạnh. Một nhóm có tổ chức tốt có thể chiến thắng một kẻ thù mạnh …

Print Friendly

17 comments to Đố biết ai đã nói những câu này

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.