Rủi ro thông tin trong đầu tư

Cụm từ “rủi ro thông tin” (information risk) thường được dùng với hai nghĩa khác nhau:

1) Rủi ro trong việc truyền tin và bảo vệ tin (khỏi bị sai lệch, đánh cắp, …), hiểu là thông tin từ bên trong một tổ chức nào đó.

2) Rủi ro trong việc tiếp nhận thông tin, hiểu là thông tin từ bên ngoài.

Ở đây tôi dùng với nghĩa thứ hai, tức là thông tin từ bên ngoài.

Rủi ro thông tin là một trong những loại hình rủi ro chính trong đầu tư, cũng như trong các hoạt động khác. Nó thể hiện ở mấy dạng chính như sau:

* Thông tin bất đối xứng (asymmetric information): tức là có người biết được nhiều thông tin hơn người khác, và chuộc lợi được từ việc biết các thông tin đó. Những nhà đầu tư bị biết ít thông tin hơn, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ, hay bị thiệt thòi. Khi thông tin đến được nhà đầu tư nhỏ, thì thường nó đã bị muộn rồi, giá cả thị trường đã thay đổi mất rồi không còn kịp xử lý nữa. Một hiện tượng rất hay xảy ra trên thị trường, là sau khi giá đã thay đổi rất mạnh rồi, thì mới xuất hiện tin trên phương tiện đại chúng cho phép giải thích vì sao có sự thay đổi giá đó.

* Loạn thông tin (information overload): trong khi nhà đầu tư không có được các thông tin thực sự quan trọng và khách quan để có thể dựa vào đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn, thì lại luôn nhận được một đống “thông tin” có thể gọi là rác, vô giá trị, thậm chí giá trị âm vì phản ánh sai sự thật, khiến cho nhà đầu tư lại càng bị mất thời giờ hơn và khó khăn hơn trong việc xử lý thông tin. Nhiều nhà đầu tư bị “nghiện”, mất hết thời gian suốt ngày theo dõi những thông tin ít giá trị, ví dụ như sự thay đổi giá cổ phiếu từng giây trong ngày, như là bị thôi miên. Bản thân các “cá mập” trên thị trường tài chính cũng hay dùng chiến thuật tung hỏa mù để khiến cho các đối thủ của mình bị loạn thông tin, và chuộc lợi từ việc đó.

Thông tin bất đối xứng và loạn thông tin khiến cho các nhà đầu tư “chân chính chất phác” trên thị trường rất bị thiệt thòi. Câu hỏi đặt ra là làm sao giảm thiểu sự thiệt thòi đó, và tránh khỏi bị mất tiền vì rủi ro thông tin ?

Tôi thử liệt kê dưới đây một số nguyên tắc cơ bản để quản lý rủi ro thông tin:

1) Đòi hỏi sự minh bạch. Tránh đầu tư vào những công ty ít minh bạch, khó tiệp cận và kiểm tra thông tin.

Một ví dụ là các “reversed mergers” (khá phổ biến trên thị trường Mỹ, là một hình thức cho phép cổ phiếu của công ty nhỏ của nước ngoài giao dịch trên thị trường Mỹ) rất ít minh bạch và rủi ro thông tin rất lớn. Cũng theo ý này, thì thị trường VN có rủi ro thông tin rất lớn, và bởi vậy kém hấp dẫn với các nhà đầu tư.

2) Không quá tin tưởng vào bất kỳ phân tích nào, kể cả phân tích của chính mình. Vì mọi phân tích đều dựa trên thông tin, mà thông tin sai lệch có thể dẫn đến phân tích sai hoàn toàn.

Đặc biệt thận trọng với những cái gì “too good to be true”, bởi nó có thể che dấu thông tin xấu nào trong đó. Một hệ quả là cần có đa dạng trong đầu tư, để chỗ này có bị sai còn có chỗ khác bù lại.

3) Luôn nhớ rằng mọi đầu tư đều có độ rủi ro cao hơn là ta tưởng.Trong các tính toán rủi ro của ta, có thể ta bị bỏ sót không tính đến những nguồn rủi ro lớn, trong đó rủi ro thông tin là một ví dụ.

Hệ quả là không nên tham, đầu tư với đòn bẩy cao, mà nên khiêm tốn, có dự trữ tiền mặt cao, thì sẽ giảm thiểu được rủi ro, và có thể biến rủi ro thành cơ hội.

4) Tập trung vào thông tin quan trọng, sàng lọc nhiễu không để mất thời giờ vào nó. Các nhà đầu tư thực sự thì cần có cái nhìn dài hạn, sẽ bỏ qua được nhiễu, mà tập trung vào “bức tranh lớn”.

5) Tìm cách tiếp cận được với các nguồn tin gốc, đáng tin cậy.

Việc này đối với các nhà đầu tư tổ chức thì dễ hơn là với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường đành chấp nhận sẽ luôn bị thiệt thòi về mặt thông tin, phải có các biện pháp khác để bù lại thiệt thòi đó.

6) Chú ý rằng sự biến động giá cả có thể là dấu hiệu cho thấy có thông tin ẩn (một thứ định lý hàm ẩn của toán học).

Khả năng phân tích kỹ thuật (nhìn vào biến động giá cả mà phán đoán được các thế lực đằng sau sự biến động đó) có thể cho phép giảm thiểu rủi ro thông tin.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.