Orwell, 1984: bản dịch tiếng Việt

Tình cờ thấy trên mạng có người dịch quyển “1984” của Orwell ra tiếng Việt, ghi lại đây cho những ai quan tâm nhưng lười đọc bằng tiếng Anh hay các tiếng khác (quyển này đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới):

http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/06/george-orwell-1984-ki-1.html

(Tôi có đọc thử bản dịch này, thấy hơi bị “dịch phóng tác” nên đọc có khi mất hay: Newspeak thì dịch thành Ngômo, Ministry of Truth thì gọi tên là Bôta, v.v., là những tên mà dịch giả tự nghĩ ra. Ai có thể thì đọc nguyên bản tiếng Anh, chắc vẫn thú vị hơn nhiều).

Có thể xem bản tiếng Anh ở đây:

http://www.george-orwell.org/1984

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.