Kẻ khổng lồ bên cạnh ta

Để hiểu được những hành động gầy đây của TQ ở Biển Đông, và phán đoán xem họ sẽ tiếp tục làm những gì, thì cần hiểu về TQ hiện nay ra sao (và các nước khác trong khu vực ra sao). Bởi vậy tôi quảng cáo lại đây bài  “Kẻ khổng lồ bên cạnh ta”, viết từ 2010, nhưng vẫn có tính thời sự và hy vọng là hấp dẫn đối với nhiều người:

http://zung.zetamu.net/Files/GiantNextDoor.pdf

Một phần của bài “Kẻ khổng lồ” này đã được tăng tải trong mấy số báo Tia Sáng ở VN.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.