The world today doesn’t make sense, so why should I paint pictures that do?
by Pablo Picasso

Các bi kịch của trí thức ?

Tôi muốn hỏi các bạn đọc của trang web này 1 câu hỏi:

Theo Quí Bạn Đọc, các bi kịch hiện tại của trí thức VN là gì ?

Tôi đang “lên cơn tò mò” về vấn đề này.

Mấy nét về lịch sử nền dân chủ (by Trương Đình Toe)

MẤY NÉT VỀ LỊCH SỬ NỀN DÂN CHỦ.

Trương Đình Toe

Ngày nay trên thế giới không mấy nước đặt quốc hiệu lại không dùng danh từ „cộng hòa” hay „dân chủ”. Vậy dân chủ là gì? Tất nhiên có nhiều cách định nghĩa, khuôn mẫu nền dân chủ cũng mỗi nơi một . . . → Read More: Mấy nét về lịch sử nền dân chủ (by Trương Đình Toe)

Giấy chứng nhận gia đình văn hóa [văn học]

(truyện này do tác giả gửi đến. Cảm ơn tác giả)

GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Trương Đình Toe

Tan cuộc họp, chị Cáp cầm tờ giấy chứng nhận gia đình văn hóa mà mừng như mở cờ trong bụng. Chị định sẽ treo lên tường cho ai đến nhà cũng . . . → Read More: Giấy chứng nhận gia đình văn hóa [văn học]

Cậu học sinh người Việt [joke]

CẬU HỌC SINH NGƯỜI VIỆT

(truyện do dịch giả gửi đến trang web này) Truyện khuyết danh. Nguyên bản bằng tiếng Ba Lan. Dịch, chú thích và bình luận: Trương Đình Toe Ngày khai trường, cô giáo dẫn một học sinh ngoại quốc vào lớp, giới thiệu: – Đây là Nguyen Dong người Việt . . . → Read More: Cậu học sinh người Việt [joke]

Di cong tac

Toi dang di cong tac, kha ban va cung khong co internet thuong xuyen, nen xin loi moi nguoi neu chua kip hoi am cac messages.

Trường về toán tài chính tại Việt Nam

Thông báo sơ bộ, cho những ai quan tâm về toán tài chính tại Việt Nam, để chuẩn bị tinh thần và xếp lịch nếu muốn dự:

Trong chương trình hợp tác Pháp-Việt về toán, tôi sẽ tham gia tổ chức cùng với các đồng nghiệp Pháp (Prof. Pham Huyen, Prof. Christine Thomas, Prof. . . . → Read More: Trường về toán tài chính tại Việt Nam

Trường học là tấm gương phản ánh xã hội tương lai

(Bài được sửa chữa bổ sung một vài chỗ vào 14/04/2011)

Trong bài viết này, tôi muốn trình bày một luận điểm về giáo dục, đó là: trường học là tấm gương phản ánh xã hội tương lai. Ngôi trường là nơi hình thành tư cách con người. Những tính cách, thói quen, và . . . → Read More: Trường học là tấm gương phản ánh xã hội tương lai

Zucon flows

I’m constructing here an example of what I want to call “a zucon flow” of incompressible fluid. It is not a solution of anything (or more precisely,  you’ll need an appropriate external force to get such a flow). But nevertheless it’s interesting to imagine such flows.

Zucon means “petit voyou”, and it has an . . . → Read More: Zucon flows

Non-uniqueness of weak solutions to Euler equations (Notes on INS)

There are examples, due to Shnirelman and Scheffer,  of non-zero weak solutions to the Euler equations (without external forces), which are zero when and . That is, a movement which appears from no-where, and then disappears after some finite time. Sounds a bit crazy, doesn’t it ?

The method used by Shnirelman is to . . . → Read More: Non-uniqueness of weak solutions to Euler equations (Notes on INS)

Approximating volume-preserving maps

Incompressible fluid flows are given by volume-preserving maps. If the flow as a singularities, then there is a map in the flow is is not smooth. So (under the hypothesis that there may be singularities) it’s important to understand non-smlooth volume preserving maps.

The following result of Oh and Sikorav may be of interest:

. . . → Read More: Approximating volume-preserving maps

Tiểu sử Gandhi

Dành cho những ai quan tâm: đây là tiểu sử Gandhi, do Roberta Strauss Feuerlicht viết, lấy từ progress.org:

Part 1: Childhood

The word Mahatma means great soul. This name was not given Gandhi at birth by his parents, but many years later by the Indian people when they discovered they had a Mahatma . . . → Read More: Tiểu sử Gandhi

Gibbs measures

These are the notes that I’m taking for myself in order to learn some statistical mechanics.

The main reference is: Anton Bovier, Lecture notes on Gibbs measures and phase transitions (Bonn University)

In thermodynamics one has:

where are respectively the mechanical, chemical and thermal components of the energy.

is also denoted by ,

. . . → Read More: Gibbs measures

Understanding the formula dQ = T dS

I’m still trying to understand the formula dQ= T dS, which goes back to Clausius (mid 19th century). It can be also written as dQ/dS = T, or dS = dQ/T. Here T is the absolute temperature, S is the entropy, and Q is the heat (thermal energy). This formula is often taken “for . . . → Read More: Understanding the formula dQ = T dS