Courage is not the absence of fear, but rather the judgement that something else is more important than fear.
by Ambrose Redmoon

Dự báo tài chính LDK Solar 2011

Công ty LDK kết thúc 4Q10 với kết quả rất tốt: doanh thu $920M, net income $1.09/share. Tuy nhiên hiện tại giá cổ phiếu chỉ có $11.40 (forward P/E = 3), vì còn nhiều người hoài nghi về long term prospects của nó cũng như của ngành năng lượng mặt trời nói chung. Ở . . . → Read More: Dự báo tài chính LDK Solar 2011

Đi tìm tăng trưởng

Last update: 31/03/2011

Đây là vấn đề tôi đang suy ngẫm, từ quan điểm đầu tư.

Muốn cho cái khoản đầu tư của mình tăng nhanh (mà đây là nói về đầu tư dài hạn chứ không phải đầu cơ rình chộp), thì rõ ràng là cần chọn chỗ nào có tăng trưởng nhanh . . . → Read More: Đi tìm tăng trưởng

Dự báo về tài chính công ty JA Solar cho 2011

Hôm nay tôi ngồi phân tích qua về  tài chính của công ty JA Solar (JASO) cho năm 2011, là một công ty mà Quĩ Toán Toulouse đang đầu tư. Các số liệu phân tích của các công ty chứng khoán thường có sai số quá cao, không tin được, nên cần có phân tích độc lập cho mọi đầu tư.

JASO là công ty sản xuất photovoltaic cells lớn nhất thế giới về công suất. Công ty mua polysilicon và wafer để sản xuất thành cells rồi bán lại cho các công ty khác trong ngành điện mặt trời. Một phần cells được giữ lại để làm thành modules, rồi bán modules. Theo thông báo của JASO, công suất vào cuối năm 2011 sẽ là: 3GW cells, 0.8GW wafers, 0.6GW modules. Công ty hiện có equity khoảng hơn 1 tỷ USD, price/book gần 1.1.

Continue reading Dự báo về tài chính công ty JA Solar cho 2011

Quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán

(23/03/2011: Bài này tôi sẽ sửa và viết dài ra dần; xin lỗi bạn đọc nếu có những chỗ bị cụt hẫng)

Các thống kê trên thế giới đều cho thấy, về lâu dài, đầu tư vào cổ phiếu của các công ty cổ phần là hình thức đầu tư cho lợi nhuận cao . . . → Read More: Quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Hidden symmetries of mathematical objects

A general philosophy is that, mathematical objects have symmetry groups, and can be classified by these groups. The Galois theory is an example. Transformation groups or groupoids, linear representation theory, classification of metrics by holonomy groups, etc.,  are also instances of this philosophy.

There are objects, which a-priori have no symmetries, but still have . . . → Read More: Hidden symmetries of mathematical objects

Những mẩu chuyện về nước X (2): Cướp biển cũng phải nể !

Cái bọn thích lý sự có thổi lại câu chuyện của một ông Buôn Gió (không hiểu buôn gió thì lãi cái gì nhỉ ?): nước X anh hùng đến mức cướp biển cũng phải kính nể.

Số là, có một thuyền chở hàng của nước X với 24 thủy thủ, trong lúc đang . . . → Read More: Những mẩu chuyện về nước X (2): Cướp biển cũng phải nể !

A Cash is King Theorem

You’ve probably heard the street adage “cash is king”. But how much cash ? What is the best ratio of cash that one should hold in a portfolio ? Here in this note I’ll give a quantitative answer.

Assumptions:

* The portfolio consists of cash and a risky asset S (S can be a . . . → Read More: A Cash is King Theorem

Solar Power Industry Analysis

(This is a report that I made for a seminar on financial mathematics and investing, and a small investment fund created by the participants of this seminar. This report is not a recommendation to buy or sell anything to anyone else).

Key findings:

* Solar energy is the best source of energy: abundant, free, . . . → Read More: Solar Power Industry Analysis

Những mẩu chuyện về nước X

Tôi không biết buôn quan buôn vua Cũng chẳng biết buôn chùa buôn thánh Nên nay đành tìm cách buôn … văn

Sau bao hồi băn khoăn là nên buôn văn gì, cuối cùng tôi đi đến kết luận, là sẽ buôn các mẩu chuyện về nước X. Tôi muốn xin các bạn . . . → Read More: Những mẩu chuyện về nước X