Hell is paved with good samaritans.
by William M. Holden

Năng lượng mặt trời

edit 28/March/2011: First Solar không phải là xây 1 nhà máy điện mặt trời tại VN, mà là xây 1 nhà máy để làm các solar modules (bảng điện mặt trời) để đem bán cho các nơi. Tổng đầu tư khoảng $300M, và đến 2012 sẽ đi vào sản xuất với công suất 250MW:

. . . → Read More: Năng lượng mặt trời

zetamu is online again with a new domain name: zetamu.net

For some stupid reasons, I lost my old domain name zetamu.com, and had to change the address to zetamu.zet, and the site was down for about 2 weeks because of this. My apologies to the readers. Thank you for your moral support during the downtime, and I hope that you’ll come back to this . . . → Read More: zetamu is online again with a new domain name: zetamu.net

Nguyễn Huy Quý nói về quan hệ VN-TQ

Ông Nguyễn Huy Quý là cựu viện trưởng “Viện nghiên cứu Trung Quốc”. Bài phỏng vấn này được đăng trên một tờ báo ở TQ, với bản dịch tiếng Việt có trên blog của Nguyễn Xuân Diện, tôi lấy lại về đây để tham khảo.

Chuyên gia Việt Nam: Quan hệ Trung Quốc – . . . → Read More: Nguyễn Huy Quý nói về quan hệ VN-TQ

Protected: Quĩ toán Toulouse: Chiến thuật IN

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: Quĩ Toán Toulouse: Chiến thuật BOSS

There is no excerpt because this is a protected post.

“The volatility edge in options trading”, by Jeff Augen (2008)

Today I just went quicky through a book by Augen about technical trading with options. This seems to be a quite interesting book, which contains not only interesting options trading strategies (not to be used blindly, but to be studied further and incorporated into a general investing strategy), but also information about the markets . . . → Read More: “The volatility edge in options trading”, by Jeff Augen (2008)

“Ngu dân là sức mạnh” (1984)

Ai chưa xem tác phẩm bất hủ “Nineteen eighty-four” của Orwell thì rất nên xem. Những lời tiên tri của Orwell trong hai cuốn truyện Animal Farm và 1984, viết từ thập kỷ 1940, đến nay vẫn còn đầy tính thời sự!

Video có tiếng Pháp của phim 1984:

Video nguyên bản tiếng . . . → Read More: “Ngu dân là sức mạnh” (1984)

Local normal forms, differential Galois, resonances, and formal non-integrability

I’m not through with “fundamental maths” yet, so I’ll have to cook up a new paper in 2011 :-)

Same old things: normal forms, Galois theory, resonances, and non-integrability. Some new twists: the Galois group here will be a local one (defined in the neighborhood of a fixed point, and not a non-stationary solution). . . . → Read More: Local normal forms, differential Galois, resonances, and formal non-integrability