Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer. Let us not seek to fix the blame for the past. Let us accept our own responsibility for the future.
by John F. Kennedy

Có phải tại chiến tranh ?!

Trong một tranh luận gần đây, một người bạn lớn tuổi của tôi, là trí thức cao cấp ở VN, nói với tôi đại ý rằng “VN đang còn khó khăn, bởi vì phải qua chiến tranh” (chứ còn chế độ ta về cơ bản là rất tốt ?!).

Tôi giật mình vì cái . . . → Read More: Có phải tại chiến tranh ?!

Tản mạn cuối tuần

Một ngày bảo vệ luận án

Hôm qua tôi phải đi đến Limoges để tham gia hội đồng bảo vệ cho một cô NCS (Ainhoa Aparicio) về lý thuyết Galois vi phân (differential Galois theory) và tính toán hình thức (computer algebra) ứng dụng vào việc khảo sát sự khả tích của hệ Hamilton. . . . → Read More: Tản mạn cuối tuần

Quĩ Toán Toulouse (2): Chiến thuật chơi trong ngày

Bài viết này tóm tắt lại một số ý thảo luận  về chiến thuật chơi trong ngày (day trading) tại Quĩ Toán Toulouse.

Có rất nhiều chiến thuật và hình thức đầu tư khác nhau. Một trong các hình thức được “ưa chuộng” trên thị trường là chơi trong ngày (day trading). Đặc trưng . . . → Read More: Quĩ Toán Toulouse (2): Chiến thuật chơi trong ngày

Quĩ Toán Toulouse (1): thành lập

Sau mấy buổi thảo luận, các bạn nghiên cứu sinh VN ngành toán đã nhất trí thành lập một nhóm đầu tư chứng khoán. Để đơn giản sẽ gọi là Quĩ Toán Toulouse. Khởi điểm có 10 thành viên (9 nghiên cứu sinh toán, và thêm tôi là người hướng dẫn seminar toán tài . . . → Read More: Quĩ Toán Toulouse (1): thành lập

Geometry Conference in Hanoi, 18-22/April/2011

There will be a conference held in Hanoi in April 2011:

Geometrical methods in Dynamics and Topology

Hanoi National University of Education, April 18-22, 2011.

The website of the conference is created and maintained by Eva Miranda: click here.

Organizers include Viktor Ginzburg (main scientific organizer), Eva Miranda, Do Duc Thai (main local organizer). . . . → Read More: Geometry Conference in Hanoi, 18-22/April/2011

Sexy mathematics

A film by mathematician Ed Frenkel (UC Berkeley) and Reine Graves:

Rites of love and math

Apparently, MSRI (Math. Sciences Research Institute, Berkeley) had to withdraw support for this film after receiving complaints about its “erotic content”:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/dec/05/mathematics-us-television

Nhà ảo cho mỗi người ?

(thừa giấy vẽ voi)

Hôm nay đọc về sự phát triển thẳng đứng của facebook (từ 2004 mới xuất hiện với 500000$ đầu tư, đến 2010 đã có giá trị vài chục tỷ đô la và 500 triệu người dùng, chiếm 1/4 số quảng cáo trên mạng ở Mỹ), và các tham vọng “bành . . . → Read More: Nhà ảo cho mỗi người ?

Dãy số để làm gì ?

Dãy số và giới hạn của dãy số là một khái niệm mà hầu hết các sinh viên phải học. Hồi tôi còn đi học, cũng phải làm đủ các thứ bài tập về tính giới hạn. Có điều, tôi không hề nhớ là các sách vở hồi đó được học có câu giải . . . → Read More: Dãy số để làm gì ?

[Joke] Weather forecast

It’s late fall and the Indians on a remote reservation in South Dakota asked their new chief if the coming winter was going to be cold or mild. Since he was a chief in a modern society, he had never been taught the old secrets. When he looked at the sky, he couldn’t tell . . . → Read More: [Joke] Weather forecast

Notes on INS (22): Vortex dynamics in turbulence (review by Pullin & Saffman, 1998)

Time for some more Navier-Stokes

Main reference for this part:

Pullin & Saffman, Vortex dynamics and turbulence, Annu. Rev. Fluid Mech. 1998, 30: 31–51.

– Role played by vortex dynamics in the understanding of high Reynolds numbers turbulence.

– Batchelor (Book: Theory of homogeneous turbulence, 1953) already remarked that two math contribution would greatly . . . → Read More: Notes on INS (22): Vortex dynamics in turbulence (review by Pullin & Saffman, 1998)

Test post

This is a test post

to check the possibility of other people writing posts on this website

Notes on INS: spectral decompostion in the time variable ?

The method of Galerkin, used by Hopf and other people to study solutions of INS, is based on a spectral decomposition in space variables (say Fourier decomposition, or spectral decomposition with respect to the Stokes operator).

I wonder if there’s any work out there which is based on a  spectral decomposition in the time . . . → Read More: Notes on INS: spectral decompostion in the time variable ?

External movement commutes with internal movement

There is a very interesting general principle of mechanics (which is not exactly new, but which I have not seen formally written anywhere this way):

External movement commutes with internal movement.

For example, consider a person in a plane which flies. When the person moves in the plane, it’s an internal movement with respect . . . → Read More: External movement commutes with internal movement