Hội thảo góp ý Đại Hội Đảng 11

P20 – GS Trần Phương (phần cuối): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11, Do Hội Khoa học Kinh tế và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Khoa học – Đầu tư tổ chức. Với sự tham dự của nhiều trí thức, đảng viên cao cấp, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương.

GS Trần Phương – cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng- PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN – phần cuối – wrap up

Trần Phương: Tôi thì xin có một ý kiến nhỏ thôi. Lúc nãy các anh nói là cái tư tưởng ở trong Đảng ta đấy nó không có rõ ràng. Tôi thực tình mà nói rằng nó có nguyên nhân để nó không rõ ràng đấy ạ. Ta nên nhớ rằng cái Đảng ta đó, bước vào thời kỳ xây dựng đó là trong điều kiện mà quốc tế cộng sản đã có những nghị quyết về đường lối CNXH rất rõ ràng rồi. Tôi nhắc các đồng chí nhớ là năm 1957 tất cả các Đảng cộng sản họp lại với nhau ra một nghị quyết là qui luật tiến lên CNXH là gì? Là chuyên chính vô sản này, là chế độ công hữu chiếm địa vị chi phối này, là hợp tác hoá nông nghiệp này, là phát triển kinh tế một cách có kế hoạch này. Tất cả những điều đó rút ra kết luận từ kinh nghiệm của Liên Xô, từ mô hình Xô Viết mà người ta gọi là mô hình Stalinit đấy, đấy là năm 57. Tất cả các Đảng cộng sản và công nhân đã ra một nghị quyết đó. Đến năm 1960, cũng một nghị quyết y hệt như thế khẳng định lại tất cả những điều đó là qui luật và dựa vào những kết luận đó, người ta đã khai trừ Nam Tư ra khỏi cái hệ thống XHCN. Nên nhớ đây là một hệ thống tư tưởng của một thời đại.

Cho nên có khi, cái hôm mà có đồng chí hỏi tôi là về đồng chí Lê Duẩn, người ta nói là tại sao anh ca tụng anh Lê Duẩn mà là một người biết nghe như thế mà anh ấy không đổi mới được? Tôi trả lời thế này: anh Lê Duẩn tuy cũng là một người rất là tỉnh táo đấy, nhưng ông ý nằm trong một hệ thống tư tưởng mà ông không thoát ra được. Ông không thoát ra được. Bởi vì thế này này, chính ông Lê Duẩn đi họp cái hội nghị 57, hội nghị 60. Ông ấy là những người thiết kế ra cái hệ tư tưởng của cả cái hệ thống XHCN thế giới này. Nó đấy. Cho nên tôi nói thật với các anh đó, khi năm 86 chúng ta đổi mới đó thì ông mới chịu cái sức ép của thực tế là ông không thể nào không theo cơ chế thị trường được. Ông phải chịu, nhưng ông chưa kiểm điểm cái tư tưởng của ông đâu. Á! cả một hệ thống tư tưởng bao trùm tất cả những người cộng sản ở cái nước này vẫn như cũ. Vẫn như cũ! Cho nên anh cứ tưởng là đổi mới, anh đã đổi mới được đâu.

Cho nên các anh có nói là cái Cương lĩnh năm 91, tôi xin lỗi anh, cương lĩnh năm 91 y hệt cái hệ thống tư tưởng của cái hệ thống Xô viết. Có khác gì? Các anh phải xem lại 6 cái điểm mà cái Cương lĩnh năm 91 ghi, cũng chuyên chính vô sản, cũng công hữu, cũng phát triển có kế hoạch v.v… Cho nên vì cái người Việt Nam đó, ông không tự kiểm điểm cho nên cho đến bây giờ cái tư tưởng của ông đó ông vẫn giữ những cái cũ. Tôi xin lỗi anh, khi tôi đọc cái bản mà anh Đỗ Mười viết cách đây mấy tháng đó. Rồi anh Lê Khả Phiêu cũng viết luôn nữa. Tôi bảo là mấy cái ông này đầu óc cũ quá đi, chết mất thôi. Bởi vì ông có kiểm điểm gì đâu. Ông có tiếp nhận cái tư tưởng như thế nào, cách đây mấy chục năm thì bây giờ ông vẫn y như thế! Cho nên rằng tôi nghi ngờ là tôi nói ví dụ như là gọi là Ban Lý luận, Hội đồng lý luận Trung ương. Tôi bảo là mấy chú đó có kiểm điểm mẹ gì đâu, mấy chú là giữ nguyên như cũ, rồi vì ba cái thằng già này rút lui hết rồi thì người ta cử mấy chú vào ngồi đấy trong đó có Lê (Tô) Huy Hứa, Lê gì gì đấy. Thì tôi xin lỗi, những chú đó đọc bao nhiêu sách của Mác và Lênin. Có lúc nào mà ngồi nghĩ rằng cái tư tưởng nào của Mác là đúng, tư tưởng nào của Mác dự báo là sai? Chưa bao giờ người ta ngồi nghĩ.

Hôm nay anh Đào Công Tiến bảo là tư tưởng của Mác có cái sai, có cái đúng. Quá đúng rồi! Tất cả những dự báo của Mác về CNXH và về chủ nghĩa cộng sản, tôi xin lỗi, tôi nói thẳng là sai. Mà đấy là ông ý dự báo thôi, tức là ông ý dự báo dựa trên cái như Lênin nói, tức là ông nghiên cứu cái qui luật của một sinh vật, rồi từ cái quá khứ của sinh vật đó mà ông ý nghĩ rằng cái sinh vật đó sẽ phải tiến triển theo cái hướng như thế này, đấy là dự đoán thôi. Cái sai của những người cộng sản là ông dựng cái đó thành nguyên lý, ông dựng cái đó thành giáo điều, mà ông giữ chết những cái giáo điều đó thôi. Nhưng tôi xin lỗi! Gần như tất cả các nhà lý luận của chúng ta kể cả những người mà hiện nay cầm quyền họ chưa bao giờ có dịp mà ngồi lại kiểm điểm xem cái gì là đúng, cái gì là sai. Cho nên tôi nghĩ là lúc nào cũng tụng là “nền tảng của chúng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin”. Tôi xin lỗi, Lênin có nhiều điều sai. Tôi nói này, Lênin nói về hai sách lược là sai. Ông nói là cách mạng dân chủ xong, phải tiến lên luôn cách mạng XHCN. Không đúng! Chúng ta làm cách mạng dân tộc dân chủ rồi, tôi xin lỗi, phải 100 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến được CNXH, trên 100 năm nữa mà ông nói là ông làm luôn cách mạng XHCN à? Chính vì chúng ta theo tư tưởng của Lênin là sau cách mạng dân tộc, dân chủ thì ta làm luôn cách mạng XHCN. Cho nên chúng ta mới ngã bổ chửng ra. Chúng ta phá hết cả kinh tế tiểu nông, vừa mới chia ruộng cho người ta rồi thì lại bảo là các chú góp ruộng lại, đưa cái hợp tác xã cấp cao tức là cấp…v.v…

Cho nên những tư tưởng lý luận, kể cả của Lênin và một số cái của Mác nữa, là sai. Mà người Việt Nam chưa lúc nào ngồi tự kiểm điểm cả. Có đúng không? Thực ra mà nói đó, hôm nay chúng ta mới có dịp nói với nhau, công khai tôi cũng chẳng nói bởi vì tôi nói rằng nói cho họ nghe để làm gì, tranh luận mất thì giờ, để thì giờ ta đi dạy trẻ con. Nhưng mà hôm nay đó, nói ra để nói rõ rằng, chúng ta có rất nhiều cái mơ hồ, và chính vì cái mơ hồ trong tư tưởng đó, cho nên cương lĩnh đầy rẫy những cái sai. Ông nói CNXH mà ông không hiểu nó là cái gì cả! Ông nói định hướng XHCN mà ông không biết cái định hướng nó là cái gì. Ông nói là nền dân chủ XHCN mà ông cóc hiểu dân chủ XHCN khác cái dân chủ tư sản là cái gì. Trong khi đó ông mời hết các cái thằng luật gia của CNTB nó đến nó dạy ông. Nhiều chuyện! Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối chúng ta, thực ra là phải nói như thế. Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có thì giờ họ nghĩ đến chuyện đó đâu, họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, còn nhiệm kỳ sau thì họ về hưu rồi. Tuỳ, thằng nào tiếp tục thì tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là lời bình luận của mình thôi. Bây giờ, không biết là, bốn rưỡi rồi không biết là có được xin phép mấy câu kết luận không?

Tôi thì xin thưa với các đồng chí như lúc đầu tôi nói, đó là người ta cả một cái Đảng, cả một cái nước, năm năm người ta mới có một lần thảo luận về đường hướng của đất nước, người ta mở rộng dân chủ thì không biết hình thức hay là thực chất thì không cần, nhưng miễn là người ta mở rộng dân chủ. Thế thì không lẽ các nhà kinh tế học, những nhà lý luận có thể nói là rất lớp lang của lớp trí thức chứ không phải lớp trí thức bình thường đâu? Thế các ông không thảo luận à, ông không phát huy ý kiến à. Cho nên chúng tôi mới bàn với nhau là thế nào chúng ta cũng nên có một cuộc thảo luận. Thế nhưng mà có nhằm để sửa như anh Hồ nói không? Tôi thực tình là không nghĩ như thế.

Tôi chỉ nghĩ là những ý kiến của chúng ta đúng và sai thì tuỳ, bởi vì không ai phán xét chúng ta. Ông có quyền nói cái ý của ông. Hai ý nghĩa, thứ nhất là chúng ta chuyển cho cái Ban văn kiện, Ban văn kiện thôi, chứ mấy cái ông đứng đầu Ban văn kiện tức là Bộ Chính trị đó, ông làm gì có thì giờ ông ý đọc, có phải không? Anh biết thừa đi là họ chẳng có thì giờ đọc. Thế thì cuối cùng là một cái lớp bồi bút, như tôi đã từng làm một bồi bút, rồi đến lượt ông Hồ làm bồi bút thì ông có đọc thì đọc thôi. Và nếu có chen được một vài ý mà như ông Hồ đề nghị thì cứ việc, còn nếu không chen được thì quẳng. Đó là ý thứ nhất, mục đích thứ nhất.

Nhưng mục đích thứ hai là gì, ít ra cũng ghi vào văn bản và lưu ở cái hội Khoa học kinh tế này, hoặc ở đâu đó là: cái năm 2010 này đó, đã có một số nhà trí thức góp những ý kiến đó, vậy thôi. Có thể mười năm sau người ta bảo, ừ, rất tiếc cái đám trí thức đó có nhiều cái ý đúng mà người ta không tiếp nhận, vậy thôi. Đó là chuyện của lịch sử nhưng ít ra để nói rằng, cái giới trí thức của nước này cũng không ngu đến mức nó tự lừa dối nó đâu. Có phải không ạ? Chứ còn hy vọng rằng người ta nghe như giới trí thức này và nhiều trí thức khác. Nếu ông hy vọng như thế thì ông hơi ảo tưởng đấy. Tôi nghĩ rằng nếu ta làm được cái điều mà như chúng ta vừa nói cũng đã tốt rồi. Ít ra chúng ta chứng tỏ với xã hội rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội. Khi người ta yêu cầu mình góp ý kiến mình sẵn sàng nói, nói thẳng cái ý kiến của mình dù có thể đó là sai. Đó là được! Tôi nghĩ là nếu chúng ta đạt cái điều này thì cũng tự an ủi mình là mình không phí thì giờ. Có phải như vậy không?

Thế còn chúng tôi dự định hai ngày, nhưng mà chắc là các đồng chí nói rồi và nhiều đồng chí nói với tôi là tôi không cần nói nữa, các anh nói tôi nghe rồi. Tôi đồng ý, thì có được không? Và như thế hôm nay chúng ta có thể kết thúc được. Tôi thay mặt hội Khoa học kinh tế, cám ơn các đồng chí.

Print Friendly

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

36 comments to Hội thảo góp ý Đại Hội Đảng 11

 • Nói thêm 1 chút là ở VN hiện nay việc học tại chức để lấy bằng cử nhân, thạc sỹ cho đến TS là rất phổ biến ở các ngành kiểu như chính trị học, luật, hành chính học, kinh tế… Việc lấy dc các văn bằng này dễ dàng hơn rất nhiều so với học các ngành STEM hay Y khoa… Ông Đào Ngọc Dung người mà bị phát hiện quay cóp khi thi đầu vào NCS (lúc đang làm bí thư thứ nhất TƯ Đoàn – hiện nay thì làm bí thư tỉnh ủy Yên Bái) cũng thi NCS tại học viện hành chính (ko rõ ngành gì).

  Con số TS rất cao trong tầng lớp quan chức VN có lẽ cũng liên quan đến vấn đề này. Ko hiểu rõ tại sao, có lẽ vì (1) người ta kiếm cái bằng TS để chắc chân hơn trong quan trường, (2) tâm lý sính bằng cấp, (3) Đảng muốn mình trở nên trí tuệ hơn trong con mắt người dân và (4) có 1 luật bất thành văn nào đó về việc đề đạt, cất nhắc, đại khái là bằng cấp cao thì ưu tiên hơn thế nào đó. Cái này ko phải là ko có cơ sở, em nhớ hồi trước TP HN còn có ý định phấn đấu 100% quan chức TP là TS để có tư duy đột phá. Một chuyện cười ra nước mắt. Em đoán họ hiểu cái bằng cấp TS này hoàn toàn theo khái niệm của thời phong kiến, và do vậy quan niệm của họ cũng hoàn toàn là quan niệm từ thời phong kiến.

 • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

  Ơ, mình cũng thắc mắc y như bạn Nam. Làm Phó TS ở LX gì mà mất có 2 năm. Được bảo vệ có lẽ vì về ngành xây dựng đảng, các giáo sư LX trình độ cũng chỉ ngang ngửa, thậm chí kém cả các đồng chí sinh viên VN, bằng chứng là đảng bên ấy đổ lâu rồi mà đảng ta vẫn vững!

  Khéo nay mai, nước ta lại kiếm khối ngoại tệ nhờ xuất khẩu GS chuyên ngành XD đảng.

 • coxanh MonsterID Icon coxanh

  @Bích Phượng: Nói về bằng cấp ở VN thì 3 ngày ko hết chuyện. Vừa rồi có một vị lãnh đạo trong nước tuyên bố “nói ko với bằng tại chức trong khâu tuyển dụng” đã bị “đánh” tơi bời, chứng tỏ lực lượng sử dụng bằng tại chức đi lên là khá mạnh. Hiện nay ở VN đang lưu hành 2 khái niệm “bằng bẩn” và “rửa bằng”, những bằng cấp thuộc các hệ bổ túc vh, tại chức, từ xa được xếp vào khái niệm I, muốn rửa bẩn, người ta đua nhau đi học cao học, sau đó tất cả được cấp một loại bằng thạc sĩ giống nhau (bằng sạch), và như vậy anh và tôi (chính qui-ko chính qui) bình đẳng rồi nhé!!!Các trường ĐH, các viện trong nước, nhất là ở HN đã và đang tích cực, ồ ạt “giúp xã hội rứa bằng”!!!Hoan hô!!!

 • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

  Cảm ơn coxanh cập nhật thông tin nhé. Mình hình dung thao tác “bằng bẩn”-“rửa bằng” ở VN cũng na ná thao tác “tiền bẩn”-“rửa tiền” ở bên Tây. Cái khác có lẽ là ở bên Tây thì phải rửa dấu diếm và mất nhiều phần trăm, còn ở VN thì toàn đảng toàn dân cùng rửa và chắc chỉ chục triệu là có bằng ngon rồi.
  HN gần trung ương mà, đi đầu mấy vụ này là phải thôi.

 • Dzung Nguyen MonsterID Icon Dzung Nguyen

  Chào các bạn,

  Mình cũng muốn nói vào một chút về bằng cấp. Nếu bạn là một người muốn học và nâng cao kiến thức chứ không phải là một người chỉ học để có bằng thì khái niệm “bằng bẩn” của bạn được tính như thế nào đây? Tôi nghĩ, bằng tại chức cũng là một hình thức khuyến khích học tập, người học tập bằng tại chức sau đó muốn học cao học thì phải thi và phải đậu mới được học, dẫu tôi biết rằng nhiều cái gọi là “đậu” trong đó không phải là đậu thật, nhưng hãy cho những người ham học một con đường chứ.
  Riêng ý kiến cá nhân tôi, tôi không bài trừ bằng cấp, tôi chỉ bài trừ những người học để được cái “bằng cấp” ấy thông qua nhiều thủ đoạn khác mà thôi. Với tôi, học không có cái gì là xấu cả, chỉ những người học và động cơ của họ mà thôi.

  Thân ái,
  Dzũng Nguyễn.

 • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

  Rất đồng ý với bạn Dzũng Nguyễn.
  Học để có kiến thức hay thậm chí học để có bằng cấp, cứ học là đáng trân trọng rồi.
  Chỉ không học mà có bằng thì mới loan thôi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.