Giải trí cuối năm

Chiến thuật cá mập

Cá mập bố dạy cá mập con:

– Con có biết khi gặp người ở biển thì làm thế nào để ăn thịt hắn không ?

Cá mập con:

– Xông tới ngoạm nó!

Bố:

– Không phải vậy! Đầu tiên con phải bơi sát đến nó, dương vây lên, rồi lại lùi ra một chút, rồi bơi một vòng quanh nó, rồi há mồm to ra một cái, rồi lại bơi một vòng quanh nó, rồi lại dương vây lên, rồi bơi thẳng vào nó, lần này thì xông vào ngoạm nó.

Con:

– Bơi sát đến nó, dương vây lên, rồi tấn công ăn thịt.

Bố:

– Không phải vậy! Phải nhớ đầy đủ các động tác sau. Đầu tiên là bơi sát đến nó, rồi dương vây lên, rồi lại lùi ra một chút, rồi bơi một vòng quanh nó, rồi há mồm to ra một cái, rồi lại bơi một vòng quanh nó, rồi lại dương vây lên, rồi mới bơi đến ngoạm nó.

Con:

– Đầu tiên là bơi sát đến nó, rồi dương vây lên, rồi lại lùi ra, rồi bơi một vòng quanh nó, rồi xông vào ăn nó. Sao bố bắt con làm lắm động tác thế, làm sao con nhớ được!

Bố:

– Thôi thì mày cứ xông thẳng vào mà ăn nó, với đống c. đ. còn nguyên trong bụng nó đi !

Nhờ có bác Kim

(chuyện cười có thật)

Nghe nói, theo một bộ phim tài liệu chiếu trên kênh Discovery, có một đoàn bác sĩ từ thiện sang Bắc Hàn mổ mẳt thay thủy tinh thể chữa mù do cả nghìn người Bắc Hàn. Khi mở băng ra, nhìn thấy lại được, những người Bắc Hàn này không hề nghĩ cần cảm ơn các bác sĩ nước ngoài, mà xông ngay đến dưới ảnh bác Kim đập đầu bày tỏ: “Bác Kim ơi, nhờ có Bác mắt cháu được sáng lại”; “Bác Kim ơi, cháu cảm động quá, từ nay cháu lại được nhìn thấy Bác”, “cháu nguyện lao động hăng say để đền ơn Bác”, v.v.

Nhân dân Bắc Hàn được giáo dục tốt thật !

Print Friendly

2 comments to Giải trí cuối năm

  • Mèo MonsterID Icon Mèo

    Cá mập con: thế nếu nó đã bị bố dọa cho hết cả … thì làm thế nào?

    Cá mập bố: thế thì thả nó đi, đợi lần sau đợi lúc nó no bụng ngã xuống biển thì bơi đến, và ta quay lại trường hợp đã có lời giải.

  • Dung Nguyen MonsterID Icon Dung Nguyen

    Đọc câu cuối truyện cười này có thể cười nghiêng ngả được.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.