Geometry Conference in Hanoi, 18-22/April/2011

There will be a conference held in Hanoi in April 2011:

Geometrical methods in Dynamics and Topology

Hanoi National University of Education, April 18-22, 2011.

The website of the conference is created and maintained by Eva Miranda: click here.

Organizers include Viktor Ginzburg (main scientific organizer), Eva Miranda, Do Duc Thai (main local organizer). I also participate a bit in the organization.

Print Friendly

2 comments to Geometry Conference in Hanoi, 18-22/April/2011

  • Dung Nguyen MonsterID Icon Dung Nguyen

    Giáo sư có thể cho em hỏi nội dung chính của conference và điều kiện tham dự thế nào. Em đọc trong website của conference không thấy đề cập đến. Ông Viktor Ginzburg ở đây không biết có liên hệ gì với cụ Vitaly Ginzburg trong Superconductivity không nhỉ.

  • admin MonsterID Icon admin

    @ Dung Nguyen

    Hội nghi về hình học thì ai muốn đến dự có thể đăng ký ở VN rồi đến dự (thông báo chắc là sẽ được gửi ở VN đi các nơi). Còn ở nước ngoài muốn có giấy mời đến dự thì có thể hỏi mấy người tổ chức sẽ có ngay (nếu là người làm khoa học). Các hội nghị toán kiểu này nói chung không thu hội nghị phí, hoặc có thu thì chỉ tượng trưng rất ít thôi (dấn toán nghèo và ki bo, thu nhiều không ai đi dự)

    Về nội dung, bạn bấm vào cái link ở trong post sẽ ra tên những người đã nhận lời đến báo cáo. Lúc nào rảnh tôi sẽ giới thiệu ai làm về cái gì.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.