Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống.
by Trần Quốc Thuận (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội VN)

Notes on INS: spectral decompostion in the time variable ?

The method of Galerkin, used by Hopf and other people to study solutions of INS, is based on a spectral decomposition in space variables (say Fourier decomposition, or spectral decomposition with respect to the Stokes operator).

I wonder if there’s any work out there which is based on a  spectral decomposition in the time . . . → Read More: Notes on INS: spectral decompostion in the time variable ?

External movement commutes with internal movement

There is a very interesting general principle of mechanics (which is not exactly new, but which I have not seen formally written anywhere this way):

External movement commutes with internal movement.

For example, consider a person in a plane which flies. When the person moves in the plane, it’s an internal movement with respect . . . → Read More: External movement commutes with internal movement

A vortex inside a vortex

A vortex inside a vortex inside a vortex inside a vortex … This maybe a good model for the chaotic behavior of fluids. I’m curious how can one construct such a “vortex inside a vortex” solution theoretically and study its properties.

There doesn’t seem to exist much material on this subject ?!

Found . . . → Read More: A vortex inside a vortex

Cơ sở Gröbner

(Updated 28/Nov/2010)

Hôm qua (26/Nov/2010) đi dự seminar về “hệ động lực gián đoạn”, được nghe trình bầy một đoạn về cơ sở Gröbner. Chợt nhận ra rằng, đây là một trong những khái niệm rất cơ bản và quan trọng của toán học hiện đại, và từ trước đến nay tôi đã nghe . . . → Read More: Cơ sở Gröbner

Basel III

Hôm nay tôi mới bắt đầu tìm hiểu qua xem cái Basel III nó ra sao. Đối với những ai chưa nghe thấy thuật ngữ “Basel” bao giờ: nó dùng để chỉ một bộ các qui định về quản lý rủi ro, mà phần lớn các ngân hàng trên thế giới được yếu cầu . . . → Read More: Basel III

Sách “Nhập môn toán tài chính” của Trần Hùng Thao

Tôi có quyển sách “Nhập môn toán tài chính” (tái bản năm 2009) của GS Trần Hùng Thao (Viện Toán) trong tay từ nửa năm nay, nhưng bây giờ mới có dịp ngồi điểm qua về quyển sách này.

Đây là một trong những quyển sách hiếm hoi bằng tiếng Việt về toán tài . . . → Read More: Sách “Nhập môn toán tài chính” của Trần Hùng Thao

The Sarko show

Whenenver you’re tired and need some entertainment, watch Sarko show ! Coming to you, from El Presidente

Latest episode :

Asked about his involvement in the so-called “Karachigate” affair during the Nato summit in Lisbon, the president blasted reporters, telling them: “You talk rubbish, you can’t prove anything.”

He then singled out one man, . . . → Read More: The Sarko show

Toulouse 20/Nov/2010

Click on the image to see it in full size

… rau măng cháo bẹ sẵn sàng,

đàn em tụ tập ngày càng đông vui …

Bài thơ “Prose du bonheur et d’Elsa” của Aragon

Bài thơ Prose du bonheur et d’Elsa (Bài thơ về hạnh phúc và về Elsa) là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Louis Aragon (1897-1982), trong tập thơ “Le roman inachevé” (1956). Một phần của bài thơ này đã được Jean Ferrat phổ nhạc thành bài hát Que serais je sans . . . → Read More: Bài thơ “Prose du bonheur et d’Elsa” của Aragon

Toán học xung quanh các trò chơi ghép hình

Tự nhiên đọc một quyển sách toán cho trẻ con làm tôi nhớ đến trò chơi “Trí Uẩn”, mà hồi bé có được bố mẹ mua cho. Nó gồm một hình chữ nhật cắt thành 7 mảnh, kèm theo 1 quyển sách các hình có thể lắp được từ 7 mảnh đó. Có đến . . . → Read More: Toán học xung quanh các trò chơi ghép hình

RSS widget/plugin nào cho wordpress ?

Có computer wiz nào biết chỉ cho tôi với: dùng cái gì tốt nhất để tạo ô cửa sổ RSS/Atom link đến các trang web khác ?

Tôi có thử dùng mấy cái có sẵn trong danh sách plugins của wordpress, thì thấy rất hay bị lỗi lúc được lúc không chẳng hiểu tại . . . → Read More: RSS widget/plugin nào cho wordpress ?

A little gem: China Wind Systems

For our “applied financial mathematics” seminar in Toulouse, I’ll try to post comments on the stock market from time to time.

Today I bought a few shares of CWS (China Wind Systems), a little Chinese “clean anergy” company. Average price under 4.  I think CWS is a relatively safe long-term holding.

Reasons:

- Growth . . . → Read More: A little gem: China Wind Systems

Speaking: The Hero (thơ Felix Pollak, Người Anh Hùng nói)

Felix Pollak (1909-1987)

(Đây là bài thơ phản chiến nổi tiếng trong thời chiến tranh Việt-Mỹ. Xem bản dịch tiếng Việt phía dưới).

Speaking: The Hero

I did not want to go. They inducted me.

I did not want to die. They called me yellow.

I tried to run away. They courtmartialed me.

I . . . → Read More: Speaking: The Hero (thơ Felix Pollak, Người Anh Hùng nói)