Who dares to teach must never cease to learn.
by John Cotton Dana

Thông báo về trường hè Toán Tài Chính

Trường hè Quốc tế về Toán tài chính & kinh tế.

Đây là trường hè quốc tế đầu tiên trong chương trình hoạt động của Trung Tâm Toán Tài Chính và Công Nghiệp Hà Nội. Trung Tâm sẽ tiếp tục tổ chức các trường hè vào các năm sau, ít nhất mỗi năm một lần, với các giảng viên nước ngoài, theo các chủ đề khác nhau.

Continue reading Thông báo về trường hè Toán Tài Chính

Public Lecture: Private Banking, Hanoi 02/06/2010

Public Lecture: Private Banking (in Vietnamese), 02/June/2010, Hanoi

Nhân dịp Trường Hè về Toán Tài chính và Kinh tế tổ chức tại ĐHSPHN từ 31/05 đến 04/06/2010, Trung tâm TTC & CN Hà nội và  ĐHSPHN sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề: Ngân hàng tư vấn và quản lý tài sản . . . → Read More: Public Lecture: Private Banking, Hanoi 02/06/2010

Cây làm sạch khí trong nhà

Tôi có bỏ ra khá nhiều thời gian tìm hiểu về vấn đề dùng cây làm sạch không khí trong nhà, cho nhu cầu bản thân (mua cây về làm sạch khí nhà mình). Viết lại đây một số thông tin cho khỏi quên, và hy vọng giúp mọi người làm sạch không khí trong nhà để có sức khỏe tốt hơn.

Không khí trong nhà có nhiều chất độc, bay ra  từ các đồ đạc hay việc sử dụng các thứ (khói thuốc lá, khói hương, bếp gaz, sơn tường, đồ nhựa, bột giặt, chất bảo quản gỗ, chất bảo quản da, đồ xây dựng, chất thải, v.v.). Ngoài khí độc còn có sóng độc, chủ yếu là sóng điện từ phát xạ từ các máy móc như TV, màn hình máy tính, máy vi sóng, điện thoại di động, v.v.Cây xanh trồng trong nhà có tác dụng hút các khí độc, làm sạch không khí trong nhà, và ngoài ra có cây có thể làm giảm ảnh hưởng của các sóng độc.

Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Pháp, v.v. có các chương trình nghiên cứu về cây làm sạch không khí trong nhà. Chương trình ở Pháp gọi là Phyt’air.

Trung bình cứ khoảng 9m2 diện tích nhà thì nên có ít nhất 1 cây xanh nhỏ trồng trong nhà, và nên có nhiều loại cây khác nhau trong nhà, vì chúng sẽ bổ sung cho nhau trong việc hút khí độc (mỗi cây thích hợp nhất cho việc hút một số loại khí độc), và các cây khác nhau cũng đòi hỏi điều kiện về ánh sáng và độ ẩm khác nhau, thích hợp cho những chỗ khác nhau trong nhà.

Continue reading Cây làm sạch khí trong nhà

What do these 2 roses have in common ?

Photos taken in my garden on April 30 and May 02, 2010

Continue reading What do these 2 roses have in common ?