Trường hè toán tài chính ở Hanoi

Tôi đã có đăng tin về trường hè TTC ở Hanoi do tôi và GS Christine Thomas và GS Đỗ Đức Thái tổ chức.

Thêm mấy thông tin:

– Tôi nghĩ là nó sẽ rất hay, và khuyến khích các bạn học toán (NCS, cao học hoăc cuối đại học), cũng như học kinh tế/tài chính tham gia. Những người đang làm về tài chính (trong chứng khoán, bảo hiểm, v.v.) cũng có thể sẽ tìm được những điều bổ ích.

– Các GS sang VN lần này có thể nhận SV cao học hoặc nghiên cứu sinh về toán kinh tế / tài chính  (tại Toulouse School of Business hay Toulouse School of Economics), hoặc có thể làm người giới thiệu đi những nơi khác học. Đối với những ai muốn sang Pháp (đặc biệt là Toulouse, nhưng không chỉ Toulouse) học cao học hay tiến sĩ về toán kinh tế / tài chính, thì đây là một cơ hội tìm hiểu và tìm người nhận hướng dẫn.

– Có một hội nghị quốc tế về toán kinh tế tổ chức ở Hanoi vào 08/2010, tại Viện Toán.

– Ngành toán tài chính được ghi vào trong chương trình hợp tác toán Pháp-Việt như là một trong những ngành cần được nhấn mạnh đầu tư phát triển ở VN. Điều đó có nghĩa là trong chương trình sẽ ưu tiên dành một số suât (học bổng,  hợp tác) cho toán tài chính.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.