Il faut beaucoup de naïveté pour faire de grandes choses.
by René Crevel, L'Esprit contre la raison

Postes de Professeur à Toulouse

Cette année, nous avons 2 postes de professeur en mathématiques fondamentales à Toulouse.

Une petite priorité est donnée aux domaines suivants:

– géométrie algébrique

– équations d’évolution

Pour pouvoir candidater, il faut avoir la qualification niveau prof (donnée par le CNU). Pour etre recruté, il faut etre excellent en recherche, et aussi bon et . . . → Read More: Postes de Professeur à Toulouse

Talk at “Colloque Chaperon”

My friend Marc has turned 60. Here’s a picture of a talk I gave in Paris in January in his honour.

Elena Ceausescu: “đỉnh cao” của khoa học rởm

(tham khảo từ nhiều tài liệu khác nhau)

Trên thế giới, có rất nhiều nhà khoa học chân chính, và bên cạnh đó cũng có những “nhà khoa học” rởm, mua danh bán tước. Hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam, mà cũng xuất hiện lẻ tẻ ở các nước khác. Nhưng các nhà khoa học rởm đương thời chắc sẽ phải ghen tị với những kỳ tích của “kĩ sư tiến sĩ viện sĩ” Elena Ceausescu.

Continue reading Elena Ceausescu: “đỉnh cao” của khoa học rởm

Một số vấn đề kinh tế trong khoa học

Dưới đây là một bài viết của tôi (theo yêu cầu của một số bạn bè ở VN) nhân dịp Tết con Hổ

Một số vấn đề kinh tế trong đại học và khoa học

Nguyễn Tiến Dũng

Trong bài viết này, tôi muốn phân tích một vấn đề kinh tế tài chính liên quan đến khoa học và giáo dục đại học, từ đó rút ra một số cải cách và chính sách nên thực hiện để giúp cho nền khoa học công nghệ và hệ thống đại học Việt Nam phát triển tốt hơn.

Continue reading Một số vấn đề kinh tế trong khoa học