If there is one thing worse than being an ugly duckling in a house of swans, it's having the swans pretend there's no difference.
by Teena Booth, Falling From Fire

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (4)

§4, Chương Biến Ngẫu Nhiên

- Hàm đặc trưng

- Hàm sinh xác suất

- Biến đổi Laplace

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (4)

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (3)

Chương “Biến ngẫu nhiên”, §3: Phương sai, độ lệch chuẩn, và các moment

- Phương sai và độ lệch chuẩn

- Các moment của một biến ngẫu nhiên

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (3)

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (2)

Trong phân này:

- Các phép toán với biến ngẫu nhiên

- Giá trị kỳ vọng

- Giá trị kỳ vọng hình học

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (2)

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (1)

Phần đầu của chương “Biến ngẫu nhiên”

- Biến ngẫu nhiên là gì

- Mô hình toán học của biến ngẫu nhiên

- Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên

- Phân bố Poisson

- Hàm phân phối

- Hàm mật độ

- Phân bố normal

- Phụ lục: tích phân trên không gian xác suất

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (1)

Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (5: Phần bài tập)

Đây là một số bài tâp cho chương “Xác suất là gì”

Continue reading Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (5: Phần bài tập)

Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (4)

Updated: 12/Sep/2009

Phần này của chương “Xác suất là gì” gồm một số “nghịch lý” cho thấy tính toán xác suất, đặc biêt là xác suất có điều kiện, rất dễ bị nhầm lẫn, kể cả trong những trường hợp tưởng chừng rất đơn giản.

- Nghịch lý Simpson: thuốc nào tốt hơn ?

- Hoàng tử có chị em gái không ?

- Văn Phạm có phải là thủ phạm không ?

Continue reading Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (4)

Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (3)

updated: 10/Sep/2009

Phần 3 của chương “Xác suất là gì”

Các mục trong phần này:

- Xác suất có điều kiện

- Sự độc lập và phụ thuộc của các sự kiện

- Công thức Bayes tính xác suất có điều kiện

Continue reading Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì (3)

Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì ? (2)

Chú ý: bạn đọc nên download bản PDF (giáo trình XSTK, có để trên website này) về xem, mới hơn và có sửa các lỗi sai.

Updated: 11/Sep/2009

§2 của Chương “Xác suất là gì”: Mô hình toán học của xác suất

- Không gian xác suất

- Phân bố xác suất Bernoulli

- Phân bố xác suất đều

- Mô hình xác suất với vô hạn các sự kiện

- Ánh xạ giữa các không gian xác suất

- Tích của các không gian xác suất

- Phân bố nhị thức

Continue reading Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì ? (2)

Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì ? (1)

Updated: 11/Sep/2009

§1 của Chương “Xác suất là gì”. Trong phần này:

- Xác suất là gì

- 3 tiên đề về sự nhất quán xủa xác suất

- Xác suất phụ thuộc vào những gì ?

- Tính xác suất bằng thống kê

Continue reading Bài giảng về xác suất thống kê: Xác suất là gì ? (1)

Các bài giảng về xác suất thống kê (0)

Updated 08/09/2010: Tôi rất thú vị được biết mỗi tháng vẫn có hàng nghìn lượt người “rơi” vào các bài giảng online này. Tôi đã sửa lại các bài giảng, viết thành giáo trình cùng với GS Đỗ Đức Thái, có thể xem 2 chương đầu ở đây:

http://zung.zetamu.com/Files/XSTK2010_2chapters.pdf

Xin mời tải về xem. . . . → Read More: Các bài giảng về xác suất thống kê (0)