Một xã hội mà công dân không được quyền sống thật, nói thật, nhà văn cũng không được quyền bộc bạch tâm sự riêng tư của mình trên trang giấy là một xã hội không có chân móng.
by Nguyá»…n Khải, Đi tìm cái tôi đã mất

Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (12)