Sách “Khuyến Học” của Fukuzawa Yukichi

Quyển sách Khuyến Học của ông Fukuzawa Yukichi (có được dịch và bán ở Việt Nam), viết từ cuối thể kỷ 19, có thể coi là một trong những cuốn sách đã làm thay đổi cả Nhật Bản, giúp cho Nhật Bản chuyển từ một nước phong kiến “man rợ” trở thành một trong những nước tiên tiến trên thế giới. Quyển sách viết với giọng văn đơn giản, trong sáng, dễ hiểu, nhưng truyền tải những tư tướng rất lớn. Sau khi đọc xong cuốn sách Khuyến Học rất ấn tượng này cách đây một thời gian, tôi tìm hiểu mới biết ông Fukuzawa Yukichi là một nhà cách mạnh văn hóa của Nhật Bản có rất nhiều đóng góp (trường đại học Keio cũng do ông ta sáng lập), đươc Nhật Bản coi là một trong những “Khai Quốc Công Thần”, và có in hình trên tờ tiền Yên mệnh giá to nhất hiện tại. Ở Việt Nam chưa biết khi nào mới có được những người viết được những cuốn sách vê giáo dục tầm cỡ ngang bằng cuốn Khuyến Học này. Những ai chưa đọc rất nên tìm đọc.

Print Friendly

11 comments to Sách “Khuyến Học” của Fukuzawa Yukichi

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.